Museoalan ammattiliiton hallituksen jäsenet edustavat jäsenistöämme. He ovat luottamushenkilöitä, jotka tekevät museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten ja alalle opiskelevien edunvalvontatyötä yhdessä MALn toimihenkilöiden kanssa.

Kiinnostaako hallitustyöskentely? Hae MALn hallitukseen!

MALn hallituskokoonpano
Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi toimikautta siten, että vuosittain vuosikokouksessa valitaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä ja edustaa monipuolisesti jäsenkenttää.  MALn hallituksessa on eri sektoreilla ja eri TES-sopimusten piirissä työskenteleviä museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisia. Hallituslaisten ammattien kirjo pyritään pitämään monipuolisena, jotta hallitus olisi jäsenistönsä näköinen.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen on mahdollista myös etänä, mutta välillä on hyvä tavata ihan kasvokkain esimerkiksi strategiaseminaarissa. Hallituskausi alkaa vuosikokouksesta ja on kaksivuotinen.

Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset korvataan julkisen liikenteen mukaisesti. Hallituksen kokousten lisäksi luottamushenkilöt voivat osallistua erilaisiin työryhmiin omien kiinnostuksiensa mukaisesti.

Mitä vaaditaan?
Hallitustyöskentely vaatii sitoutumista, reagointia ja yhteistyötä. Hallituksen jäseniltä toivotaan myös oman kokemuspiirin ja edunvalvonta-asioiden tuomista yhteiseen keskusteluun ja MALn edunvalvontatyöhön. Hallituksen jäsenenä olet jäsenistömme äänitorvi.

Mitä saan?
Hallituksessa pääset näköalapaikalle käsittelemään museo- ja kulttuuriperintöalaa ravistelevia ajankohtaisia työelämä- ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pääset sparraamaan edunvalvonta-asioita muiden hallituslaisten ja MALn toimihenkilöiden kanssa sekä myös osana laajemman ammattiyhdistysverkoston ja kattojärjestö Akavan Erityisalojen toimintaa.

Kiinnostuitko? Olisiko sinulla aikaa ja intoa lähteä mukaan hallitustyöhön? Kerro itsestäsi ja ajatuksiasi hakulomakeella 31.3.23 mennessä. Ehdokkaaksi voi asettua myös varsinaisessa vuosikokouksessa, mutta silloin ei pääse esittäytymään ennakkoon.

QR-koodi hallitushakulomakkeelle
MAL Hallitushaku 2023

Kiinnostaako hallitustyöskentelyn vetäminen? Hae MALn hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi!

Oletko rohkea ja innokas museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten edunvalvoja?

Puheenjohtaja vastaa hallituksen toimintakyvystä. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tukena. Luottamustoimisten puheenjohtajien tukena ja työparina on liiton palkattu toiminnanjohtaja sekä muu henkilökunta.

Mitä puheenjohtajalta vaaditaan?
Puheenjohtaja johtaa MALn hallitusta ja linjaa yhdessä hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa MALn strategiset teemat. Vuosittaiset päälinjat kirjataan toimintasuunnitelmaan, jonka vuosikokous hyväksyy.

Puheenjohtaja seuraa aktiivisesti ja monipuolisesti alaa ja alan kehitystä sekä ennakoi edunvalvontatarpeita. Puheenjohtajuus on luottamustoimi eli valitulla henkilöllä tulee olla riittävästi aikaa MALn vaatimalle työlle. Erilaiset lausuntopyynnöt ja nopeatkin reagoinnit ja päätökset ovat osa puheenjohtajan tehtävää. Tiivistä yhteistyötä tehdäänkin varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa, mutta myös koko hallituksen osaamiseen tukeutuen.

Puheenjohtaja toimii myös toiminnanjohtajan esihenkilönä.

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan varahenkilö, joka tarvittaessa sijaistaa puheenjohtajaa, mutta myös osallistuu aktiivisesti johtoryhmätyöhön yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa.

Molemmat luottamustoimet vaativat sitoutumista, aktiivisuutta ja riittävästi aikaa, jotta yhteistyö hallituksessa, toimihenkilöiden kanssa ja ay-yhteisössä on sujuvaa.

Mitä puheenjohtaja saa?
Puheenjohtaja on avainasemassa yhdistyksen strategian linjaamisessa. Puheenjohtajana pääsee paneutumaan työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisiin kysymyksiin sekä osaksi isompaa akavalaista ammattiyhdistysliikettä.

Tehtävässä pääsee lähelle työmarkkinatoiminnan ydintä ja samalla pääsee oppimaan lisää työelämän lainsäädännöstä ja rakenteista sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Puheenjohtajalla on tukenaan MALn hallitus, varapuheenjohtaja ja toimihenkilöt. Lisäksi puheenjohtaja saa tukea myös Akavan Erityisalojen asiantuntijaverkostolta sekä muiden AEn jäsenyhdistysten puheenjohtajaverkostolta.

Kiinnostuitko? Olisiko sinulla halua ja intoa lähteä ehdolle MALn puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi? Kerro itsestäsi ja ajatuksiasi hakulomakeella 31.3.23 mennessä. Ehdokkaaksi voi asettua myös varsinaisessa vuosikokouksessa, mutta silloin ei pääse esittäytymään ennakkoon.

MAL Puheenjohtajahaku 2023-2025
MAL Puheenjohtajahaku 2023-2025

Hallitusvalinnat tehdään vuosikokouksessa 19.4.2023 ja valittujen hallituskausi alkaa heti vuosikokouksesta. Kokous toteutetaan hybridinä, fyysisenä kokouspaikkana on Helsingin Itä-Pasila. Kokouskutsu lähetetään kaikille jäsenille sähköpostitse ja se julkaistaan myös MALn viestintäkanavilla.

Ajankohtaista

Akavan Erityisalat: Veikkaustuottojen pudotus kompensoitava; ei herätetä aktiivimallia

Kirjoittajalta MAL | 4.9.2020

Budjettiriihessä leikkausuhan alla on kansalaisten hyvinvointia edistävä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö, jota tulisi rahoittaa pelituottojen sijaan budjettivaroin. Akavan Erityisalat toivoo, että rahapelien ja yleishyödyllisten palvelujen kytkös purettaisiin.

Lue lisää

Koronakevät museoammattilaisen näkökulmasta – kooste kyselytutkimuksesta

Kirjoittajalta MAL | 1.7.2020

Onnistunutta etätyöskentelyä, epävarmuutta tulevasta sekä töiden loppumista seinään. MAL toteutti museoammattilaisille kyselyn koronakevään kokemuksista. MAL:n toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä kokosi yhteen kyselytutkimuksen tärkeimmät havainnot.

Lue lisää

Korona vähensi museoalan kesätöitä

Kirjoittajalta MAL | 18.6.2020

Museot ovat toipumassa koronasta poikkeusjärjestelyin. Kevään sulku ja leikkautuneet lipputuotot näkyvät nyt varovaisuutena palkata kesätyöntekijöitä. Museoalan ammattiliitto seuraa vuosittain museoalan kesätyömarkkinoita.

Lue lisää

Museoiden ja museoammattilaisten hätä on kuultu

Kirjoittajalta MAL | 14.4.2020

Olemme Museoalan ammattiliitossa tyytyväisiä, että valtioneuvosto esittää lisätalousarviossaan (8.4.) huomattavaa kriisirahoitusta kulttuurialalle. Haluamme luottaa siihen, että päättäjät kohdentavat lisärahoituksen täysimääräisenä museoille.

Lue lisää
Kolme henkilöä seisoo museon näyttelytilassa

Museoalan ammattiliitto, Suomen museoliitto ja Akavan Erityisalat: Museot tarvitsevat kriisirahoitusta

Kirjoittajalta MAL | 6.4.2020

Museoala tarvitsee kriisirahoitusta selviytyäkseen lippu- ja myyntitulojen menetyksestä. Museorakennukset suljettiin yleisöltä koronakriisin vuoksi. Tämä ei saa estää museotyön jatkumista, sanovat MAL, Suomen museoliitto ja Akavan Erityisalat kehysriihikannanotossaan.

Lue lisää

Keräämme tietoa poikkeusolojen vaikutuksista museoammattilaisten työhön

Kirjoittajalta MAL | 26.3.2020

Keräämme museoalan ammattilaisten kokemuksia koronaviruksen vaikutuksesta alallamme. Kerro meille miten pandemiatilanne on vaikuttanut työhösi. Kokemuksia hyödynnetään Museoalan ammattiliiton edunvalvonnassa.

Lue lisää
Kolme henkilöä seisoo museon näyttelytilassa

Myös museoalan ammattilaiset kovilla koronavirustilanteen takia

Kirjoittajalta MAL | 20.3.2020

Olemme keskellä ennennäkemätöntä poikkeustilannetta – pandemiaa, joka vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan äärettömän paljon. Huoli ihmisten terveydestä on meillä kaikilla ensisijainen, mutta taustalla painaa huoli toimeentulosta ja sitä kautta hyvinvoinnista ja terveydestä.

Lue lisää
edunvalvonta hallitus luottamustehtävä mal