Konservointi on monitieteellinen, humanististen ja luonnontieteiden välimaastoon sijoittuva akateeminen tieteenala, jonka tarkoituksena on aktiivisesti edistää kulttuuriperintömme säilymistä. Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa.

 

Konservaattori on korkeakoulutettu

Konservaattori AMK on korkeakoulututkinnon kautta saatu ammattinimike. Konservoinnin ammatillistuminen alkoi Suomessa 1930-luvulla. Pätevöitymiskoulutusta työelämässä oleville konservaattoreille antoivat Pohjoismainen konservaattoriliitto ja Helsingin yliopisto.

1980-luvulla alkoi ensimmäinen konservoinnin kolmivuotinen opistoasteinen koulutus ja korkeakouluopetus aloitettiin vuonna 1994 Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulussa.

Vuonna 2000 korkeakoulupohjaiset opinnot pitenivät neljään vuoteen. Opintojen laajuus on nykyisin 240 opintopistettä.

"Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa."

Kolmen vuosikymmenen aikana on konservoinnin korkeakoulupohjaista koulutusta jatkuvasti kehitetty vastaamaan kulttuuriperinnön säilyttämisen haasteita. Koulutuksen tulee täyttää eurooppalaisen konservoinnin koulutuksen laatuvaatimukset, jotka määritellään E.C.C.O:n (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations) ammatillisessa ohjeistossa.

Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa.

Konservointi on monitieteellistä

Konservointi on monitieteellinen, humanististen ja luonnontieteiden välimaastoon sijoittuva akateeminen tieteenala, jonka tarkoituksena on aktiivisesti edistää kulttuuriperintömme säilymistä. Konservoinnin lähiaineita ovat arkeologia, taide- ja kulttuurihistoria, arkkitehtuuri, museologia, kemia ja materiaalioppi. Konservaattorit hallitsevat monitieteellisiä menetelmiä tavalla, joka on ainutlaatuinen kulttuuriperintötyön tekijöiden joukossa. Tämä erityisosaaminen on isossa roolissa, kun kannetaan lakiin perustuvaa vastuuta kulttuuriperintömme säilymisestä nykyisille ja tuleville sukupolville.

 

Työehdot ovat jääneet jälkeen ammatin vaativuustasosta

Konservaattorit ovat organisaatiossaan oman erikoisalansa korkeimmin koulutettuja asiantuntijoita.  Tehtävät edellyttävät itseohjautuvuutta ja vastuunkantoa.

Konservaattorin työ on olennainen osa kulttuuriperintöorganisaatioiden ydintehtävää: asiantuntevasti hoidetut ja konservoidut kokoelmat ovat museoiden ja muiden kulttuuriperintökokoelmia säilyttävien tahojen toiminnan perusta. Muistiorganisaatioiden tuottamat palvelut edistävät tutkimusta, parantavat kansalaisten hyvinvointia ja ovat tärkeä osa kaupunkien matkailun kehittämistä.

Konservaattorit tulee sijoittaa kunta-alan työehtosopimuksessa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstön palkkahinnoittelussa museopalveluiden asiantuntijatehtäviin (02MUS040) nykyisen museopalvelujen vaativien ammattitehtävien ja ammattitehtävien ((02MUS060) sijaan.

Myös muissa työehtosopimuksissa konservaattorit tulee sijoittaa asiantuntijatehtäviin erityisammattitaitoa vaativien ammattitehtävien sijaan.

Palkkahinnoittelun lisäksi merkittävä epäkohta monessa organisaatiossa on konservaattorien pidempi työaika muihin asiantuntija-ammatteihin verrattuna. Esimerkiksi kunnissa myös konservaattoreilla tulee olla toimistotyöaika eikä yleistyöaika.

Museoalan ammattiliitto MAL ry

MALn ammattilaisaamuissa alkuvuonna 2022 on keskusteltu aktiivisesti konservaattorin työehtojen epäkohdista ja päivitystarpeista. Ammatin arvostusta ja koulutuksen tuomaa asiantuntijuutta avataan yllä taustapaperissa, joka on toimitettu eteenpäin työehtosopimusneuvotteluihin. Tekstiä on työstetty ammattilaisaamujen taustatyöryhmässä ja käsitelty konservaattorien ammattilaisaamussa 18.2.2022.

Seuraava MALn ammattilaisaamu konservaattoreille järjestetään pe 18.3. klo 9 -10. Lisätietoa ja linkki tapahtumaan löytyy kalenteristamme.

P.S. Järjestämme mielellämme myös muiden ammattiryhmien kanssa ammattilaisaamuja. Olemme jo aiemmin tavanneet museonjohtajia ja yleisötyöntekijöitä. Seuraa siis viestintäämme tai ole suoraan yhteydessä MALn toiminnanjohtajaan ja ehdota omalle ammattiryhmällesi etäaamua.

Ajankohtaista

Ihnisjoukko peukut pystyssä - suosittelen!

Suosittele jäsenyyttä, saat lahjakortin!

Kirjoittajalta MAL | 31.5.2023

Suosittele MALn jäsenyyttä kollegallesi ja saatte molemmat lahjakortit! Kampanja-aika 24.5.23 – 18.6.23.

Lue lisää

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto ajaa parannuksia museo-oppaiden työoloihin

Kirjoittajalta MAL | 30.5.2023

Museo-oppaiden työoloja ja asemaa tulee edelleen parantaa, vaatii Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL. Liiton uusi suositus kiinnittää huomiota oppaiden usein puutteelliseen palkkaukseen, työaikaan ja mm. asiakaspalvelun uhkatilanteisiin.

Lue lisää
Nainen museossa

Harjoittelijoita käytetään törkeästi halpatyövoimana

Kirjoittajalta MAL | 27.4.2023

Harjoittelijoita käytetään yhä häikäilemättä halpatyövoimana. Työnantajien ja korkeakoulujen tulisi yhdessä tarttua epäkohtaan, sanoo mm. kulttuuri-, kirjasto-, museo-, viestintä-, matkailu- ja ravintola-alan ammatteja edustava Akavan Erityisalat.

Lue lisää

MAL ryn vuosikokouspäätökset

Kirjoittajalta MAL | 26.4.2023

Vuosikokous hyväksyi liiton uuden nimen ja valitsi uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokous myös hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä vuoden 2024 suunnitelmat ja jäsenmaksun suuruuden.

Lue lisää
Uusi puheenjohtaja Riina Linna ja uusi nimi Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry

Museoalan ammattiliitto on nyt Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto!

Kirjoittajalta MAL | 20.4.2023

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous hyväksyi 19.4.23 sääntömuutoksessa liiton uuden nimen Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry. Uusi nimi huomioi paremmin koko jäsenistöä ja edunvalvontakenttää.

Lue lisää
Seteleitä ja teksti Helsingin kaupungin palkkasotkusta

Helsingin palkkasotku kärjistyy – kaupungin korvattava vahingot

Kirjoittajalta MAL | 17.4.2023

Helsingin kaupunki maksaa palkkoja edelleen räikeästi väärin. – Tilanne ei ole korjaantunut. Väärin maksettu palkka vaikuttaa myös sosiaalietuuksiin. Kaupungin on korvattava aiheuttamansa vahingot, vaatii Akavan Erityisalat.

Lue lisää
Vuosikokous 2023 -teksti ja hannunvaakunoita ja puheenjohtajan nuija

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous 19.4.2023

Kirjoittajalta MAL | 11.4.2023

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään hybridikokouksena keskiviikkona 19. huhtikuuta klo 16.00 alkaen. Jäsen, ilmoittauduthan kokoukseen 13.4. mennessä. Lämpimästi tervetuloa!

Lue lisää
Kuvassa tietokoneen näyttö, jossa kokouskuva

Suojattu: MALn vuosikokous – hallitushakijat esittelyssä!

Kirjoittajalta MAL | 6.4.2023

Otetta ei näytetä, koska artikkeli on suojattu.

Lue lisää
Teksti ja hannunvaakunoita: Lausuntomme: Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2023-2028

Lausuntomme: Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2023-2028

Kirjoittajalta MAL | 3.4.2023

Osallistuminen aineettoman kulttuuriperinnön keräämiseen ja tallentamiseen mahdollistuu, kun eri yhteisöillä on tietoa, ja siten myös keinoja, tuoda elävää perintöä näkyväksi sekä tallentaa sitä. Viestinnän rooli onkin aineettoman kulttuuriperinnön keräämisessä erityisen tärkeä.

Lue lisää
Käsi, joka allekirjoittaa sopimusta

Yksityisille museoille saatiin uusi työehtosopimus

Kirjoittajalta MAL | 23.3.2023

– Aivan uutta on työehtosopimuskaudelle asetettava kehittämistyöryhmä, joka tulee selvittämään mahdollisuuksia lisätä museoalan houkuttelevuutta työmarkkinoilla. Työvoiman saatavuus ja pysyvyys on alalla yhä suurempi haaste.

Lue lisää
ae alipalkkaus amk ammattikorkea ammattilainen juko konservaattori koulutettu koulutus kunta mal moniosaaja museoala neuvottelu palkkaohjelma silpputyö tes