Konservointi on monitieteellinen, humanististen ja luonnontieteiden välimaastoon sijoittuva akateeminen tieteenala, jonka tarkoituksena on aktiivisesti edistää kulttuuriperintömme säilymistä. Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa.

 

Konservaattori on korkeakoulutettu

Konservaattori AMK on korkeakoulututkinnon kautta saatu ammattinimike. Konservoinnin ammatillistuminen alkoi Suomessa 1930-luvulla. Pätevöitymiskoulutusta työelämässä oleville konservaattoreille antoivat Pohjoismainen konservaattoriliitto ja Helsingin yliopisto.

1980-luvulla alkoi ensimmäinen konservoinnin kolmivuotinen opistoasteinen koulutus ja korkeakouluopetus aloitettiin vuonna 1994 Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulussa.

Vuonna 2000 korkeakoulupohjaiset opinnot pitenivät neljään vuoteen. Opintojen laajuus on nykyisin 240 opintopistettä.

"Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa."

Kolmen vuosikymmenen aikana on konservoinnin korkeakoulupohjaista koulutusta jatkuvasti kehitetty vastaamaan kulttuuriperinnön säilyttämisen haasteita. Koulutuksen tulee täyttää eurooppalaisen konservoinnin koulutuksen laatuvaatimukset, jotka määritellään E.C.C.O:n (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations) ammatillisessa ohjeistossa.

Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa.

Konservointi on monitieteellistä

Konservointi on monitieteellinen, humanististen ja luonnontieteiden välimaastoon sijoittuva akateeminen tieteenala, jonka tarkoituksena on aktiivisesti edistää kulttuuriperintömme säilymistä. Konservoinnin lähiaineita ovat arkeologia, taide- ja kulttuurihistoria, arkkitehtuuri, museologia, kemia ja materiaalioppi. Konservaattorit hallitsevat monitieteellisiä menetelmiä tavalla, joka on ainutlaatuinen kulttuuriperintötyön tekijöiden joukossa. Tämä erityisosaaminen on isossa roolissa, kun kannetaan lakiin perustuvaa vastuuta kulttuuriperintömme säilymisestä nykyisille ja tuleville sukupolville.

 

Työehdot ovat jääneet jälkeen ammatin vaativuustasosta

Konservaattorit ovat organisaatiossaan oman erikoisalansa korkeimmin koulutettuja asiantuntijoita.  Tehtävät edellyttävät itseohjautuvuutta ja vastuunkantoa.

Konservaattorin työ on olennainen osa kulttuuriperintöorganisaatioiden ydintehtävää: asiantuntevasti hoidetut ja konservoidut kokoelmat ovat museoiden ja muiden kulttuuriperintökokoelmia säilyttävien tahojen toiminnan perusta. Muistiorganisaatioiden tuottamat palvelut edistävät tutkimusta, parantavat kansalaisten hyvinvointia ja ovat tärkeä osa kaupunkien matkailun kehittämistä.

Konservaattorit tulee sijoittaa kunta-alan työehtosopimuksessa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstön palkkahinnoittelussa museopalveluiden asiantuntijatehtäviin (02MUS040) nykyisen museopalvelujen vaativien ammattitehtävien ja ammattitehtävien ((02MUS060) sijaan.

Myös muissa työehtosopimuksissa konservaattorit tulee sijoittaa asiantuntijatehtäviin erityisammattitaitoa vaativien ammattitehtävien sijaan.

Palkkahinnoittelun lisäksi merkittävä epäkohta monessa organisaatiossa on konservaattorien pidempi työaika muihin asiantuntija-ammatteihin verrattuna. Esimerkiksi kunnissa myös konservaattoreilla tulee olla toimistotyöaika eikä yleistyöaika.

Museoalan ammattiliitto MAL ry

MALn ammattilaisaamuissa alkuvuonna 2022 on keskusteltu aktiivisesti konservaattorin työehtojen epäkohdista ja päivitystarpeista. Ammatin arvostusta ja koulutuksen tuomaa asiantuntijuutta avataan yllä taustapaperissa, joka on toimitettu eteenpäin työehtosopimusneuvotteluihin. Tekstiä on työstetty ammattilaisaamujen taustatyöryhmässä ja käsitelty konservaattorien ammattilaisaamussa 18.2.2022.

Seuraava MALn ammattilaisaamu konservaattoreille järjestetään pe 18.3. klo 9 -10. Lisätietoa ja linkki tapahtumaan löytyy kalenteristamme.

P.S. Järjestämme mielellämme myös muiden ammattiryhmien kanssa ammattilaisaamuja. Olemme jo aiemmin tavanneet museonjohtajia ja yleisötyöntekijöitä. Seuraa siis viestintäämme tai ole suoraan yhteydessä MALn toiminnanjohtajaan ja ehdota omalle ammattiryhmällesi etäaamua.

Ajankohtaista

kissa ja taskukalenteri 2023

Perinteinen jäsenetu: Akava-kalenteri 2023 – tilaa omasi ajoissa!

Kirjoittajalta MAL | 19.9.2022

Nyt on hyvä aika luoda katse tulevaan ja tilata jäsenetuna Akava-kalenteri 2023. Kalenteri on ilmainen MALn jäsenille, mutta se pitää tilata. Voit tilata kalenterin ennakkoon 31.10.2022 mennessä. Kalenterit postitetaan marraskuussa. Toimi ajoissa – älä unohda!

Lue lisää
Jäsentiedote syyskuu

Syyskuun jäsenkirje julkaistu!

Kirjoittajalta MAL | 14.9.2022

Syyskuun jäsentiedote on lähetetty sähköpostiin 12.9. Ajankohtaisena muun muassa yhteystietojen tarkistus ja ryhmätyönohjaus henkilöstöedustajille. Myös perinteisen jäsenetumme eli Akava-kalenterin tilauslomake on avattu!

Lue lisää
Ihmisiä läppäreillä piirros

Luottamusmies (henkilöstöedustaja), hae syksyn työnohjausryhmään!

Kirjoittajalta MAL | 12.9.2022

Luottamusmies, henkilöstöedustaja, työsuojeluvaltuutettu – kaipaatko vertaistukea luottamustoimesi ja työsi kehittämiseksi? Hae jäsenistämme koottavaan työnohjausryhmään, jossa pohditaan ja kehitetään omaa työtä osaavan työnohjaajan johdolla.

Lue lisää
Saunavasta ja teksti kulttuuriperintöstrategia 2030

Suomen ensimmäisen kulttuuriperintöstrategian lausuntokierros päättyi elokuussa

Kirjoittajalta MAL | 6.9.2022

Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Lue lisää
ihmisiä seminaarisalissa

Uuden museomääritelmän hyväksyminen oli läpinäkyvyyden riemujuhlaa

Kirjoittajalta MAL | 5.9.2022

Keskiviikkona 24. elokuuta 2022 kansainvälinen museoneuvosto ICOM hyväksyi yleiskokouksessaan Prahassa historiallisesti uuden museomääritelmän.

Lue lisää
uutiskirjenostoja elokuu 2022

Elokuun uutiskirje julkaistu!

Kirjoittajalta MAL | 23.8.2022

Elokuun jäsentiedote on lähetetty jäsenille 19.8. sähköpostitse. Loppukesän aiheita mm. Paras mahdollinen museoharjoittelu -webinaari, jäsenetuja ja uuden järjestökoordinaattorin esittäytyminen.

Lue lisää

Uusi järjestökoordinaattori esittäytyy

Kirjoittajalta MAL | 19.8.2022

Uusi järjestökoordinaattorimme FM Tuulia-Tuulia Tummavuori on aloittanut työt. -Taustaltani olen itsekin museoalan ammattilainen ja tutustunut ammattiliittoon aiemmin jäsenenä, kertoo Tuulia-Tuulia.

Lue lisää
Kooste heinäkuun uutiskirjeotsikoista

Heinäkuun uutiskirje julkaistu!

Kirjoittajalta MAL | 4.7.2022

Heinäkuun jäsentiedote on lähetetty 4.7. sähköpostitse. Keskikesän aiheina mm. harjoittelukannanotto, kunta-alan sopimus, etätyökysely ja toimiston kuulumisia!

Lue lisää
Työntekijä pöydän äärellä puhelimessa

MALn uusi järjestökoordinaattori valittu

Kirjoittajalta Katariina | 28.6.2022

Avoinna ollut järjestökoordinaattorin tehtävä kiinnosti hakijoita. Uudeksi järjestökoordinaattoriksi on valittu FM Tuulia-Tuulia Tummavuori, joka aloittaa tehtävässä 15.8.2022.

Lue lisää
Logot Akava, Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto sekä kuvituselementit (MAL-kukat)

Kattojärjestömme Akavan Erityisalat vaatii avointa ja reilua puheenjohtajavaalia Akavaan

Kirjoittajalta MAL | 20.6.2022

– Jäsenillemme on tärkeää, että Akava ajaa tasa-arvokysymyksiä ja myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien akavalaisten asiaa. Näistä näkökulmista tarkastelemme jälleen kaikkia puheenjohtajaehdokkaita, sanoo Akavan Erityisalat.

Lue lisää
ae alipalkkaus amk ammattikorkea ammattilainen juko konservaattori koulutettu koulutus kunta mal moniosaaja museoala neuvottelu palkkaohjelma silpputyö tes