Konservointi on monitieteellinen, humanististen ja luonnontieteiden välimaastoon sijoittuva akateeminen tieteenala, jonka tarkoituksena on aktiivisesti edistää kulttuuriperintömme säilymistä. Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa.

 

Konservaattori on korkeakoulutettu

Konservaattori AMK on korkeakoulututkinnon kautta saatu ammattinimike. Konservoinnin ammatillistuminen alkoi Suomessa 1930-luvulla. Pätevöitymiskoulutusta työelämässä oleville konservaattoreille antoivat Pohjoismainen konservaattoriliitto ja Helsingin yliopisto.

1980-luvulla alkoi ensimmäinen konservoinnin kolmivuotinen opistoasteinen koulutus ja korkeakouluopetus aloitettiin vuonna 1994 Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulussa.

Vuonna 2000 korkeakoulupohjaiset opinnot pitenivät neljään vuoteen. Opintojen laajuus on nykyisin 240 opintopistettä.

"Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa."

Kolmen vuosikymmenen aikana on konservoinnin korkeakoulupohjaista koulutusta jatkuvasti kehitetty vastaamaan kulttuuriperinnön säilyttämisen haasteita. Koulutuksen tulee täyttää eurooppalaisen konservoinnin koulutuksen laatuvaatimukset, jotka määritellään E.C.C.O:n (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations) ammatillisessa ohjeistossa.

Konservaattoreiden koulutustason kehittyminen ei kuitenkaan näy alan työehtosopimusten vaativuusluokittelussa.

Konservointi on monitieteellistä

Konservointi on monitieteellinen, humanististen ja luonnontieteiden välimaastoon sijoittuva akateeminen tieteenala, jonka tarkoituksena on aktiivisesti edistää kulttuuriperintömme säilymistä. Konservoinnin lähiaineita ovat arkeologia, taide- ja kulttuurihistoria, arkkitehtuuri, museologia, kemia ja materiaalioppi. Konservaattorit hallitsevat monitieteellisiä menetelmiä tavalla, joka on ainutlaatuinen kulttuuriperintötyön tekijöiden joukossa. Tämä erityisosaaminen on isossa roolissa, kun kannetaan lakiin perustuvaa vastuuta kulttuuriperintömme säilymisestä nykyisille ja tuleville sukupolville.

 

Työehdot ovat jääneet jälkeen ammatin vaativuustasosta

Konservaattorit ovat organisaatiossaan oman erikoisalansa korkeimmin koulutettuja asiantuntijoita.  Tehtävät edellyttävät itseohjautuvuutta ja vastuunkantoa.

Konservaattorin työ on olennainen osa kulttuuriperintöorganisaatioiden ydintehtävää: asiantuntevasti hoidetut ja konservoidut kokoelmat ovat museoiden ja muiden kulttuuriperintökokoelmia säilyttävien tahojen toiminnan perusta. Muistiorganisaatioiden tuottamat palvelut edistävät tutkimusta, parantavat kansalaisten hyvinvointia ja ovat tärkeä osa kaupunkien matkailun kehittämistä.

Konservaattorit tulee sijoittaa kunta-alan työehtosopimuksessa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstön palkkahinnoittelussa museopalveluiden asiantuntijatehtäviin (02MUS040) nykyisen museopalvelujen vaativien ammattitehtävien ja ammattitehtävien ((02MUS060) sijaan.

Myös muissa työehtosopimuksissa konservaattorit tulee sijoittaa asiantuntijatehtäviin erityisammattitaitoa vaativien ammattitehtävien sijaan.

Palkkahinnoittelun lisäksi merkittävä epäkohta monessa organisaatiossa on konservaattorien pidempi työaika muihin asiantuntija-ammatteihin verrattuna. Esimerkiksi kunnissa myös konservaattoreilla tulee olla toimistotyöaika eikä yleistyöaika.

Museoalan ammattiliitto MAL ry

MALn ammattilaisaamuissa alkuvuonna 2022 on keskusteltu aktiivisesti konservaattorin työehtojen epäkohdista ja päivitystarpeista. Ammatin arvostusta ja koulutuksen tuomaa asiantuntijuutta avataan yllä taustapaperissa, joka on toimitettu eteenpäin työehtosopimusneuvotteluihin. Tekstiä on työstetty ammattilaisaamujen taustatyöryhmässä ja käsitelty konservaattorien ammattilaisaamussa 18.2.2022.

Seuraava MALn ammattilaisaamu konservaattoreille järjestetään pe 18.3. klo 9 -10. Lisätietoa ja linkki tapahtumaan löytyy kalenteristamme.

P.S. Järjestämme mielellämme myös muiden ammattiryhmien kanssa ammattilaisaamuja. Olemme jo aiemmin tavanneet museonjohtajia ja yleisötyöntekijöitä. Seuraa siis viestintäämme tai ole suoraan yhteydessä MALn toiminnanjohtajaan ja ehdota omalle ammattiryhmällesi etäaamua.

Ajankohtaista

Turun yliopiston ulkokuva

Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Etnologian professuuri Turun yliopistossa säilytettävä

Kirjoittajalta MAL | 19.1.2023

Saamiemme tietojen mukaan Turun yliopisto suunnittelee mittavia leikkauksia etnologian oppiaineeseen. Pahimmillaan tämä ajaisi Turussa alas koko arvostetun etnologian oppiaineen.

Lue lisää
MALn symbolikuva, salmiakki, hannunvaakuna, tähti

Vapaaehtoistyö ei saa vääristää työmarkkinoita

Kirjoittajalta MAL | 12.1.2023

Museoalan ammattiliitolta kysytään säännöllisin väliajoin ohjeistusta museoissa tehtävään vapaaehtoistyöhön. Julkaisemme uudestaan MALn kannanoton vapaaehtoistyöstä.

Lue lisää
Kuopion Joulutori

Joulukuun jäsenkirje lähetetty sähköpostissa!

Kirjoittajalta MAL | 23.12.2022

MALn vuoden viimeinen jäsentiedote on lähetetty jäsenille sähköpostiin 23.12.2022. Rauhallista joulun aikaa!

Lue lisää
prosentti ja käsi jäsenmaksuprosentista

Jäsenmaksut 2023 – prosentti laskee!

Kirjoittajalta MAL | 22.12.2022

Museoalan ammattiliiton vuoden 2023 jäsenmaksut. Prosentuaalinen jäsenmaksumme laskee!

Lue lisää
Jouluinen vihreä kuva

Toimistomme on suljettu joulun ajaksi 22.12.-5.1.

Kirjoittajalta MAL | 22.12.2022

Toimistomme on joulun vietossa 22.12.2022-5.1.2023 välisen ajan. Myös Akavan Erityisalojen toimisto on suljettu 23.12. sekä viikon 52. Jäsenpalvelun chat ja tyosuhdeneuvonta@akavanerityisalat.fi toimivat tänäkin aikana.

Lue lisää
Ihnisjoukko peukut pystyssä - suosittelen!

Suosittele jäsenyyttä

Kirjoittajalta MAL | 20.12.2022

Suosittele MALn jäsenyyttä kollegallesi ja saatte molemmat lahjakortit! Kampanja-aika 27.12.22 – 31.1.23.

Lue lisää
Tiilirakennus Porissa

Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Kulttuuriperintöalan koulutus Turussa ja Porissa turvattava

Kirjoittajalta MAL | 20.12.2022

Kulttuuriperintöalan koulutuksen tulevaisuus Turussa ja Porissa huolestuttaa Museoalan ammattiliitoa. – Pelkäämme, että leikkuri iskee museo- ja kulttuuriperintöalalle elintärkeisiin koulutusohjelmiin Turun yliopiston muutosneuvotteluissa.

Lue lisää
lomake graafinen

Palkkakysely 2022 museoalan ammattilaisille

Kirjoittajalta MAL | 5.12.2022

Museoalan ammattiliitto selvittää alan palkkatietoja edunvalvontatyön tueksi. Kysely on suunnattu kaikille työssäoleville museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisille. Sinun ei tarvitse olla MALn jäsen voidaksesi vastata kyselyymme.

Voit vinkata kyselystä myös kollegallesi.

Lue lisää
Luottamusmies

Muutoksen keskellä on aika vaikuttaa

Kirjoittajalta MAL | 5.12.2022

Luottamusmies on työpaikalla se tärkeä ihminen, jonka puoleen voit kääntyä työelämän ongelmatilanteissa. Luottamusmies ratkoo asioita yhdessä työnantajan kanssa, avaa suunsa muidenkin puolesta ja vie eteenpäin työehtojen hyvää toteutumista.

Lue lisää
Marraskuun uutiskirjeotsikot

Marraskuun jäsenkirje julkaistu!

Kirjoittajalta MAL | 21.11.2022

Marraskuun jäsentiedote on lähetetty jäsenten sähköpostiin 17.11. Aiheina mm. apurahahaku, lausuntomme Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportin ehdotuksiin seuraavalle hallituskaudelle, aluetapahtumien päivämääriä ja tietoa yksityisten museoiden henkilöstöedustajille.

Lue lisää
ae alipalkkaus amk ammattikorkea ammattilainen juko konservaattori koulutettu koulutus kunta mal moniosaaja museoala neuvottelu palkkaohjelma silpputyö tes