Museologian seminaari järjestetään tänä vuonna teemanaan Tulevaisuuden museota rakentamassa. Seminaariin etsitään nyt puhujia kulttuuriperinnön kanssa työskentelevistä alan ammattilaisista ja opiskelijoista. Seminaaria järjestävä Corpus ry kannustaa puhujia kertomaan kulttuuriperintötyön arjesta omasta näkökulmastaan - myös opiskelijoiden puheenvuorot museoiden tulevaisuudesta ovat tervetulleita!

 

Seminaari pidetään 20.-21.4.2023 Jyväskylän Seminaarinmäellä.

Tulevaisuuden museota rakentamassa

Elämme muutosten aikaa ja yhteiskunnassamme myös museo elää ja kehittyy työpaikkana, millainen museo tulevia kulttuuriperintötyön ammattilaisia odottaa? Monen muun toimijan tavoin museot ja muut kulttuuriperinnön kanssa toimivat tahot joutuvat tarkastelemaan toimintatapojaan ja ottamaan toiminnassaan huomioon ajankohtaisia teemoja, kuten digitalisoituminen, taloudelliset haasteet, väestön ikääntyminen ja kestävä kehitys. Jo museorakennukset, joista suurta osaa ei ole alunperin suunniteltu museoiksi, voivat luoda työn tekemiseen haasteita, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia museokokemuksen rakentamiseen.

 

Ilmoittaudu puhujaksi 1.3.2023 mennessä

Puheenvuoroja seminaariin toivotaan seuraavista pohdinnoista:

 • Museorakennus - Miten rakennuksen historia ja arkkitehtuuri vaikuttavat museon toimintaan, esteettömyyteen/saavutettavuuteen ja työn toteutumiseen? Miten niitä hyödynnetään yleisötyössä tai muussa toiminnassa? Millaisia merkityksiä ja mahdollisuuksia sijainti tuo museotoiminnalle?

 • Museo - ja kulttuuriperintötyö - Miten työturvallisuus ja työergonomia työympäristössä otetaan huomioon tulevissa museo- tai kulttuuriperintöhankkeissa? Millaista yhteistyötä muistiorganisaatioiden välillä on? Miten taloudelliset muutokset vaikuttavat museo - ja kulttuuriperintötyön tulevaisuuteen? Millaiset vaikutukset etenevällä digitalisaatiolla on tulevaisuuden kulttuuriperintötyöhön?

 • Kestävä kehitys - Miten kestävää kehitystä toteutetaan ja edistetään museo - ja kulttuuriperintötyössä sekä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta että kulttuurisesta näkökulmasta?

 • Museoalan ikärakenteen muutos - Kuinka eläköityminen näkyy museokentällä? Miten varmistaa museotyön laatu pienemmällä työyhteisöllä, kun tulevat sukupolvet ovat toistaan pienempiä? Miten hiljainen tieto siirtyy tuleville kulttuuriperintöammattilaisille?

 • "Uusi museosukupolvi" - Millainen on työllistymisnäköala valmistumisen jälkeen? Millaista yhteistyötä nykyään ja tulevaisuudessa museoiden, kulttuuriperinnön kanssa toimivien tahojen ja opiskelijoiden välillä on? Miten tehdä museosta ja kulttuuriperintöalasta vetovoimaisempaa?

 • Jokin muu? Ehdota rohkeasti!

Ehdotuksia puheenvuoroista pyydetään 1.3.2023 mennessä.

Puheenvuoron pituus on 20-30 minuuttia ja niiden yhteyteen on lisäksi varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin pääasialliset kielet ovat suomi ja englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

 

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

 • tapahtuman tyyppi

 • tapahtuman nimi

 • lyhyt abstrakti (n. 250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)

 • järjestäjät

 • työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)

 • kenelle suunnattu

 • tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät

 • erityistarpeet/tarvittava laitteisto

 

Puheenaiheiden ehdotukset sekä seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen museologianseminaari@gmail.com

 

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari järjestetään nyt 27. kerran. Sen taustalla on Corpus ry, joka on museologian, taidehistorian, taidekasvatuksen ja kirjallisuuden ainejärjestö. Yhteistyökumppaneina seminaaria ovat järjestämässä Museoalan ammattiliitto MAL ry ja ICOM Suomen komitea ry.

 

Lisätietoja seminaarin verkkosivuilla.

Valtakunnallisia museologian seminaareja on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1996 lähtien. Niiden tarkoituksena on vahvistaa museologian oppiaineen asemaa ja arvostusta museo- ja kulttuurialalla, pitää yhteyttä alan toimijoihin sekä edistää museologian opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Seminaarien ainutlaatuinen piirre on, että ne ovat opiskelijavoimin järjestettyjä.

Museoalan ammattiliitto on ollut alusta alkaen mukana tukemassa seminaaria.

Ajankohtaista

Myönsimme apurahaa museoalan jatko- ja täydennysopintoihin sekä opinnäytetöihin

Kirjoittajalta MAL | 14.1.2021

Myönnämme kerran vuodessa haettavaa apurahaa jäsenille täydennys- ja jatkokoulutukseen sekä opinnäytetyöhön. Vuonna 2020 apurahaa myönnettiin muun muassa erityispedagogiikan ja aluetieteen opintoihin, kirjansidontakurssille sekä museoalan opinnäytetöihin.

Lue lisää

KUMUsta kuuluu! -podcastissa monimuotoinen museoala: haastattelussa MALn Heta Hedman

Kirjoittajalta MAL | 4.12.2020

Järjestökoordinaattorimme Heta Hedman vieraili Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelman KUMUsta kuuluu! -podcastissa kertomassa museoalan kuulumisista.

Lue lisää
Kolme henkilöä seisoo museon näyttelytilassa

Museoalan ammattiliiton lausunto kulttuurialan eettisestä toimielimestä

Kirjoittajalta MAL | 25.11.2020

Museoalan ammattiliitto pitää tärkeänä, että Kulttuurialan eettinen neuvosto perustetaan ja siten kehitetään alan eettistä toimintaa freelance-, valtio-, kunta- ja säätiöpuolella. Keskeistä on toimintakulttuurin tervehdyttäminen hyvän johtamiskulttuurin kautta.

Lue lisää

Rovaniemeläinen Tuire Eilittä jatkaa Akavan Erityisalojen puheenjohtajana, myös MALn puheenjohtaja jatkaa hallituksessa

Kirjoittajalta MAL | 16.11.2020

Tuire Eilittä valittiin Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. – Naisvaltaisten alojemme osaajia tulee arvostaa enemmän ja tämän on näyttävä myös palkassa, Tuire Eilittä sanoo.

Lue lisää
Piirroskuva erilaisista asiakkaista museossa.

Kysely museo-oppaille 2020

Kirjoittajalta MAL | 16.11.2020

Haluamme kartoittaa museo-oppaiden nykytilannetta ja saada eväitä opastyön edunvalvontaan, jotta voimme kehittää alan työoloja. Kyselymme on suunnattu museo-oppaille, jotka opastavat tällä hetkellä tai joilla on viimeaikaista opastuskokemusta museokentältä.

Lue lisää
Henkilö selaa arkiston kansioita.

Kuntavaaliteemat Akavan Erityisaloilta: Hyvän hallinnon ja kulttuuripalvelujen merkitys esiin

Kirjoittajalta MAL | 11.11.2020

Asiantuntevasti tuotetut kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hallintopalvelut parantavat kuntalaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Lue lisää

Museoalan ammattiliitto osallistui kulttuuriministerin pyöreän pöydän keskusteluun

Kirjoittajalta MAL | 6.10.2020

MAL kutsuttiin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon pyöreän pöydän ääreen 16.9.2020 keskustelemaan taide- ja kulttuurialan tulevaisuuden näkymistä. Korostimme erityisesti museoalan lyhyen ja pitkän aikavälin lisärahoitustarpeita.

Lue lisää
logokuva

MALn vuosikokous valitsi uudet luottamushenkilöt 2020 – 2022

Kirjoittajalta MAL | 24.9.2020

MALn sääntömääräinen vuosikokous 23.9.2020 vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja taseen, ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokous myös päätti jäsenmaksun vuodelle 2021.

Lue lisää

Moikka maailma!

Kirjoittajalta MAL | 16.9.2020

Tervetuloa WordPressiin. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita kirjoittamaan!

Lue lisää

Akavan Erityisalat: Veikkaustuottojen pudotus kompensoitava; ei herätetä aktiivimallia

Kirjoittajalta MAL | 4.9.2020

Budjettiriihessä leikkausuhan alla on kansalaisten hyvinvointia edistävä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö, jota tulisi rahoittaa pelituottojen sijaan budjettivaroin. Akavan Erityisalat toivoo, että rahapelien ja yleishyödyllisten palvelujen kytkös purettaisiin.

Lue lisää
ammattilainen hyvinvointi muodonmuutos museoala museologia museologiaseminaari opiskelijat oppiminen seminaari työelämä verkostoituminen