Museologian seminaari järjestetään tänä vuonna teemanaan Tulevaisuuden museota rakentamassa. Seminaariin etsitään nyt puhujia kulttuuriperinnön kanssa työskentelevistä alan ammattilaisista ja opiskelijoista. Seminaaria järjestävä Corpus ry kannustaa puhujia kertomaan kulttuuriperintötyön arjesta omasta näkökulmastaan - myös opiskelijoiden puheenvuorot museoiden tulevaisuudesta ovat tervetulleita!

 

Seminaari pidetään 20.-21.4.2023 Jyväskylän Seminaarinmäellä.

Tulevaisuuden museota rakentamassa

Elämme muutosten aikaa ja yhteiskunnassamme myös museo elää ja kehittyy työpaikkana, millainen museo tulevia kulttuuriperintötyön ammattilaisia odottaa? Monen muun toimijan tavoin museot ja muut kulttuuriperinnön kanssa toimivat tahot joutuvat tarkastelemaan toimintatapojaan ja ottamaan toiminnassaan huomioon ajankohtaisia teemoja, kuten digitalisoituminen, taloudelliset haasteet, väestön ikääntyminen ja kestävä kehitys. Jo museorakennukset, joista suurta osaa ei ole alunperin suunniteltu museoiksi, voivat luoda työn tekemiseen haasteita, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia museokokemuksen rakentamiseen.

 

Ilmoittaudu puhujaksi 1.3.2023 mennessä

Puheenvuoroja seminaariin toivotaan seuraavista pohdinnoista:

 • Museorakennus - Miten rakennuksen historia ja arkkitehtuuri vaikuttavat museon toimintaan, esteettömyyteen/saavutettavuuteen ja työn toteutumiseen? Miten niitä hyödynnetään yleisötyössä tai muussa toiminnassa? Millaisia merkityksiä ja mahdollisuuksia sijainti tuo museotoiminnalle?

 • Museo - ja kulttuuriperintötyö - Miten työturvallisuus ja työergonomia työympäristössä otetaan huomioon tulevissa museo- tai kulttuuriperintöhankkeissa? Millaista yhteistyötä muistiorganisaatioiden välillä on? Miten taloudelliset muutokset vaikuttavat museo - ja kulttuuriperintötyön tulevaisuuteen? Millaiset vaikutukset etenevällä digitalisaatiolla on tulevaisuuden kulttuuriperintötyöhön?

 • Kestävä kehitys - Miten kestävää kehitystä toteutetaan ja edistetään museo - ja kulttuuriperintötyössä sekä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta että kulttuurisesta näkökulmasta?

 • Museoalan ikärakenteen muutos - Kuinka eläköityminen näkyy museokentällä? Miten varmistaa museotyön laatu pienemmällä työyhteisöllä, kun tulevat sukupolvet ovat toistaan pienempiä? Miten hiljainen tieto siirtyy tuleville kulttuuriperintöammattilaisille?

 • "Uusi museosukupolvi" - Millainen on työllistymisnäköala valmistumisen jälkeen? Millaista yhteistyötä nykyään ja tulevaisuudessa museoiden, kulttuuriperinnön kanssa toimivien tahojen ja opiskelijoiden välillä on? Miten tehdä museosta ja kulttuuriperintöalasta vetovoimaisempaa?

 • Jokin muu? Ehdota rohkeasti!

Ehdotuksia puheenvuoroista pyydetään 1.3.2023 mennessä.

Puheenvuoron pituus on 20-30 minuuttia ja niiden yhteyteen on lisäksi varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin pääasialliset kielet ovat suomi ja englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

 

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

 • tapahtuman tyyppi

 • tapahtuman nimi

 • lyhyt abstrakti (n. 250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)

 • järjestäjät

 • työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)

 • kenelle suunnattu

 • tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät

 • erityistarpeet/tarvittava laitteisto

 

Puheenaiheiden ehdotukset sekä seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen museologianseminaari@gmail.com

 

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari järjestetään nyt 27. kerran. Sen taustalla on Corpus ry, joka on museologian, taidehistorian, taidekasvatuksen ja kirjallisuuden ainejärjestö. Yhteistyökumppaneina seminaaria ovat järjestämässä Museoalan ammattiliitto MAL ry ja ICOM Suomen komitea ry.

 

Lisätietoja seminaarin verkkosivuilla.

Valtakunnallisia museologian seminaareja on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1996 lähtien. Niiden tarkoituksena on vahvistaa museologian oppiaineen asemaa ja arvostusta museo- ja kulttuurialalla, pitää yhteyttä alan toimijoihin sekä edistää museologian opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Seminaarien ainutlaatuinen piirre on, että ne ovat opiskelijavoimin järjestettyjä.

Museoalan ammattiliitto on ollut alusta alkaen mukana tukemassa seminaaria.

Ajankohtaista

HS kuvakaappaus mielipidekirjoituksesta, Kansallismuseon karhupatsas

Mielipidekirjoituksemme: Museo- ja kulttuuriperintöala ei kestä enää leikkauksia

Kirjoittajalta MAL | 18.3.2023

Kun ehdotetaan leikkauksia, tulisi olla jotain, mistä leikata. Kulttuurin osuus valtion budjetista ei ole edes yhtä prosenttia, joka poliittisessa keskustelussa on ollut tavoitteena jo usean vuoden ajan.

Lue lisää
Kädenpuristus sopimuksesta

Neuvottelutulos yksityisten museoiden työehtosopimuksesta

Kirjoittajalta MAL | 14.3.2023

Akavan Erityisalat ja Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ovat päässeet neuvottelutulokseen yksityisten museoiden työehtosopimuksesta. Sopimuksen piirissä on noin 600 työntekijää.

Lue lisää
Uutisotsikoita jäsentiedotteesta maaliskuu 2023

Maaliskuun jäsenkirje lähetetty sähköpostissa!

Kirjoittajalta MAL | 9.3.2023

Maaliskuun uutiskirje on lähetetty 8.3. Käy lukemassa edunvalvontakuulumiset palkkaratkaisuista. MALn hallitushaku on myös avattu – lue lisää ja hae hallitukseen!

Lue lisää
Kunta-ala 2023 -2024 -teksti punaisella pohjalla

Palkankorotukset kasvoivat kunnissa ja hyvinvointialueilla – lisäksi kertaerä!

Kirjoittajalta MAL | 7.3.2023

Neuvottelujen tuloksena vientialojen heijastusvaikutus siirtyi täysimääräisenä kuntien ja hyvinvointialueitten palkankorotuksiin. Tämä tulos takaa kuntiin ja hyvinvointialueille palkkauksen tason nostamisen palkkaohjelman avulla. Sitä kevään 2022 lakoilla juuri haettiin!

Lue lisää
Kansallisgallerian palkkaratkaisu 2023 -teksti vihreällä pohjalla.

Kansallisgalleriaan palkkaratkaisu hyvällä yhteistyöllä

Kirjoittajalta MAL | 7.3.2023

Kansallisgalleriassa työnantaja ja luottamusmiehet pääsivät määräajassa paikalliseen palkkaratkaisuun työehtosopimuksen ns. optiovuoden käyttämisestä vuonna 2023.

Lue lisää
Hallituksen jäseniä 2022

Kiinnostaako museo- ja kulttuuriperintöalan edunvalvonta? Hae MALn hallitukseen!

Kirjoittajalta MAL | 2.3.2023

Hallituksen jäsenenä olet jäsenistömme äänitorvi. Hallituksessa pääset näköalapaikalle käsittelemään museo- ja kulttuuriperintöalaa ravistelevia ajankohtaisia työelämä- ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pääset sparraamaan edunvalvonta-asioita muiden hallituslaisten ja MALn toimihenkilöiden kanssa sekä myös osana laajemman ammattiyhdistysverkoston ja kattojärjestö Akavan Erityisalojen toimintaa.

Lue lisää
Uutiskirjeen kuva. Kaappauksia uutiskirjeen teksteistä.

Helmikuun jäsenkirje lähetetty sähköpostissa!

Kirjoittajalta MAL | 17.2.2023

Helmikuun uutiskirje on lähetetty 17.2. Käy lukemassa edunvalvontakuulumiset ja osallistu ajankohtaisiin tapahtumiimme joko etänä tai paikan päällä.

Lue lisää

Museologian seminaariin haetaan puhujia!

Kirjoittajalta MAL | 14.2.2023

Museologian seminaari järjestetään 20. – 21.4.2023 Jyväskylässä teemalla Tulevaisuuden museota rakentamassa. Seminaariin haetaan puhujia kulttuuriperintöalan ammattilaisista ja opiskelijoista – hae puhujaksi 1.3.2023 mennessä!

Lue lisää
Kuvakaappaus mielipidekirjoituksesta Turun Sanomista

Mielipidekirjoituksemme: Hakeeko Turun yliopisto säästöjä kulttuuriperinnöstämme?

Kirjoittajalta MAL | 14.2.2023

Museoiden menestys pohjaa koulutettuun ja osaavaan henkilöstöön, mutta vakaista työllisyysnäkymistä huolimatta kulttuuriperintöalan oppiaineisiin kohdistuu säästöpaineita. Tämä on näkynyt täytettyjen professuurien vähentymisenä ja opetushenkilökunnan osa-aikaisuuksina useissa yliopistoissa.

Lue lisää

Tammi-helmikuun jäsenkirje lähetetty sähköpostissa!

Kirjoittajalta MAL | 1.2.2023

MALn vuoden ensimmäinen jäsentiedote on lähetetty 31.1. Käy lukemassa ja osallistu ajankohtaisiin tapahtumiimme joko etänä tai paikan päällä.

Lue lisää
ammattilainen hyvinvointi muodonmuutos museoala museologia museologiaseminaari opiskelijat oppiminen seminaari työelämä verkostoituminen