Museologian seminaari järjestetään tänä vuonna teemanaan Tulevaisuuden museota rakentamassa. Seminaariin etsitään nyt puhujia kulttuuriperinnön kanssa työskentelevistä alan ammattilaisista ja opiskelijoista. Seminaaria järjestävä Corpus ry kannustaa puhujia kertomaan kulttuuriperintötyön arjesta omasta näkökulmastaan - myös opiskelijoiden puheenvuorot museoiden tulevaisuudesta ovat tervetulleita!

 

Seminaari pidetään 20.-21.4.2023 Jyväskylän Seminaarinmäellä.

Tulevaisuuden museota rakentamassa

Elämme muutosten aikaa ja yhteiskunnassamme myös museo elää ja kehittyy työpaikkana, millainen museo tulevia kulttuuriperintötyön ammattilaisia odottaa? Monen muun toimijan tavoin museot ja muut kulttuuriperinnön kanssa toimivat tahot joutuvat tarkastelemaan toimintatapojaan ja ottamaan toiminnassaan huomioon ajankohtaisia teemoja, kuten digitalisoituminen, taloudelliset haasteet, väestön ikääntyminen ja kestävä kehitys. Jo museorakennukset, joista suurta osaa ei ole alunperin suunniteltu museoiksi, voivat luoda työn tekemiseen haasteita, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia museokokemuksen rakentamiseen.

 

Ilmoittaudu puhujaksi 1.3.2023 mennessä

Puheenvuoroja seminaariin toivotaan seuraavista pohdinnoista:

 • Museorakennus - Miten rakennuksen historia ja arkkitehtuuri vaikuttavat museon toimintaan, esteettömyyteen/saavutettavuuteen ja työn toteutumiseen? Miten niitä hyödynnetään yleisötyössä tai muussa toiminnassa? Millaisia merkityksiä ja mahdollisuuksia sijainti tuo museotoiminnalle?

 • Museo - ja kulttuuriperintötyö - Miten työturvallisuus ja työergonomia työympäristössä otetaan huomioon tulevissa museo- tai kulttuuriperintöhankkeissa? Millaista yhteistyötä muistiorganisaatioiden välillä on? Miten taloudelliset muutokset vaikuttavat museo - ja kulttuuriperintötyön tulevaisuuteen? Millaiset vaikutukset etenevällä digitalisaatiolla on tulevaisuuden kulttuuriperintötyöhön?

 • Kestävä kehitys - Miten kestävää kehitystä toteutetaan ja edistetään museo - ja kulttuuriperintötyössä sekä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta että kulttuurisesta näkökulmasta?

 • Museoalan ikärakenteen muutos - Kuinka eläköityminen näkyy museokentällä? Miten varmistaa museotyön laatu pienemmällä työyhteisöllä, kun tulevat sukupolvet ovat toistaan pienempiä? Miten hiljainen tieto siirtyy tuleville kulttuuriperintöammattilaisille?

 • "Uusi museosukupolvi" - Millainen on työllistymisnäköala valmistumisen jälkeen? Millaista yhteistyötä nykyään ja tulevaisuudessa museoiden, kulttuuriperinnön kanssa toimivien tahojen ja opiskelijoiden välillä on? Miten tehdä museosta ja kulttuuriperintöalasta vetovoimaisempaa?

 • Jokin muu? Ehdota rohkeasti!

Ehdotuksia puheenvuoroista pyydetään 1.3.2023 mennessä.

Puheenvuoron pituus on 20-30 minuuttia ja niiden yhteyteen on lisäksi varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin pääasialliset kielet ovat suomi ja englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

 

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

 • tapahtuman tyyppi

 • tapahtuman nimi

 • lyhyt abstrakti (n. 250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)

 • järjestäjät

 • työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)

 • kenelle suunnattu

 • tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät

 • erityistarpeet/tarvittava laitteisto

 

Puheenaiheiden ehdotukset sekä seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen museologianseminaari@gmail.com

 

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari järjestetään nyt 27. kerran. Sen taustalla on Corpus ry, joka on museologian, taidehistorian, taidekasvatuksen ja kirjallisuuden ainejärjestö. Yhteistyökumppaneina seminaaria ovat järjestämässä Museoalan ammattiliitto MAL ry ja ICOM Suomen komitea ry.

 

Lisätietoja seminaarin verkkosivuilla.

Valtakunnallisia museologian seminaareja on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1996 lähtien. Niiden tarkoituksena on vahvistaa museologian oppiaineen asemaa ja arvostusta museo- ja kulttuurialalla, pitää yhteyttä alan toimijoihin sekä edistää museologian opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Seminaarien ainutlaatuinen piirre on, että ne ovat opiskelijavoimin järjestettyjä.

Museoalan ammattiliitto on ollut alusta alkaen mukana tukemassa seminaaria.

Ajankohtaista

Turun yliopiston ulkokuva

Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Etnologian professuuri Turun yliopistossa säilytettävä

Kirjoittajalta MAL | 19.1.2023

Saamiemme tietojen mukaan Turun yliopisto suunnittelee mittavia leikkauksia etnologian oppiaineeseen. Pahimmillaan tämä ajaisi Turussa alas koko arvostetun etnologian oppiaineen.

Lue lisää
MALn symbolikuva, salmiakki, hannunvaakuna, tähti

Vapaaehtoistyö ei saa vääristää työmarkkinoita

Kirjoittajalta MAL | 12.1.2023

Museoalan ammattiliitolta kysytään säännöllisin väliajoin ohjeistusta museoissa tehtävään vapaaehtoistyöhön. Julkaisemme uudestaan MALn kannanoton vapaaehtoistyöstä.

Lue lisää
Kuopion Joulutori

Joulukuun jäsenkirje lähetetty sähköpostissa!

Kirjoittajalta MAL | 23.12.2022

MALn vuoden viimeinen jäsentiedote on lähetetty jäsenille sähköpostiin 23.12.2022. Rauhallista joulun aikaa!

Lue lisää
prosentti ja käsi jäsenmaksuprosentista

Jäsenmaksut 2023 – prosentti laskee!

Kirjoittajalta MAL | 22.12.2022

Museoalan ammattiliiton vuoden 2023 jäsenmaksut. Prosentuaalinen jäsenmaksumme laskee!

Lue lisää
Jouluinen vihreä kuva

Toimistomme on suljettu joulun ajaksi 22.12.-5.1.

Kirjoittajalta MAL | 22.12.2022

Toimistomme on joulun vietossa 22.12.2022-5.1.2023 välisen ajan. Myös Akavan Erityisalojen toimisto on suljettu 23.12. sekä viikon 52. Jäsenpalvelun chat ja tyosuhdeneuvonta@akavanerityisalat.fi toimivat tänäkin aikana.

Lue lisää
Ihnisjoukko peukut pystyssä - suosittelen!

Suosittele jäsenyyttä

Kirjoittajalta MAL | 20.12.2022

Suosittele MALn jäsenyyttä kollegallesi ja saatte molemmat lahjakortit! Kampanja-aika 27.12.22 – 31.1.23.

Lue lisää
Tiilirakennus Porissa

Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Kulttuuriperintöalan koulutus Turussa ja Porissa turvattava

Kirjoittajalta MAL | 20.12.2022

Kulttuuriperintöalan koulutuksen tulevaisuus Turussa ja Porissa huolestuttaa Museoalan ammattiliitoa. – Pelkäämme, että leikkuri iskee museo- ja kulttuuriperintöalalle elintärkeisiin koulutusohjelmiin Turun yliopiston muutosneuvotteluissa.

Lue lisää
lomake graafinen

Palkkakysely 2022 museoalan ammattilaisille

Kirjoittajalta MAL | 5.12.2022

Museoalan ammattiliitto selvittää alan palkkatietoja edunvalvontatyön tueksi. Kysely on suunnattu kaikille työssäoleville museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisille. Sinun ei tarvitse olla MALn jäsen voidaksesi vastata kyselyymme.

Voit vinkata kyselystä myös kollegallesi.

Lue lisää
Luottamusmies

Muutoksen keskellä on aika vaikuttaa

Kirjoittajalta MAL | 5.12.2022

Luottamusmies on työpaikalla se tärkeä ihminen, jonka puoleen voit kääntyä työelämän ongelmatilanteissa. Luottamusmies ratkoo asioita yhdessä työnantajan kanssa, avaa suunsa muidenkin puolesta ja vie eteenpäin työehtojen hyvää toteutumista.

Lue lisää
Marraskuun uutiskirjeotsikot

Marraskuun jäsenkirje julkaistu!

Kirjoittajalta MAL | 21.11.2022

Marraskuun jäsentiedote on lähetetty jäsenten sähköpostiin 17.11. Aiheina mm. apurahahaku, lausuntomme Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportin ehdotuksiin seuraavalle hallituskaudelle, aluetapahtumien päivämääriä ja tietoa yksityisten museoiden henkilöstöedustajille.

Lue lisää
ammattilainen hyvinvointi muodonmuutos museoala museologia museologiaseminaari opiskelijat oppiminen seminaari työelämä verkostoituminen