Museifackförbundet är
för alla professionella och
studerande inom
kulturarvsbranschen

— vi saknar just dig!

Välkommen med, museiproffs!

Museifackförbundet är förbundet för anställda inom museibranschen. Vi främjer våra medlemmars löne- och yrkesintressen. Museifackförbundet grundades år 1969.

Vår medlemsantal är cirka 1700 museiarbetande inom offentliga och privata sektorn. MAL är medlemsförbund i Akava rf via Akavas Specialorganisationer rf.

Vårt arbete följer våra värden: rättvisa, mänsklighet och pålitlighet.

Hur blir du medlem?

Alla som arbetar inom museibranschen och/eller har en utbildning för detta eller studerar sig till yrket kan ansöka om medlemskap i Museifackförbundet. Styrelsen godkänner medlemmarna på basis av medlemsansökan.

Bli medlem på nätet genom att fylla ut medlemsansökan.

Ansökan fås också från Museifackförbundets eller Akavas Specialorganisationers rf kontorer.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 1,15 procent av löneinkomster som är föremål för förskottsinnehållning, dock minst 8 €/mån (från och med 1.1.2023). Där ingår medlemskap i arbetslöshetskassan och den täcker förbundets samt centralförbundets verksamhet. Avgiften är avdragsgiltig i beskattningen.

Studerande som har inga löneinkomster är befriade från medlemsavgiften. Om du arbetar vid sidan av studierna betalar du normala procentuella medlemsavgiften och den betalas på löneinkomster som är föremål för förskottsinnehållning.

Dessutom har vi olika medlemsavgifter för medlemmar som t. ex. har familjeledigt eller är yrkesytövare. Vidare information om medlemsavgifter i olika situationer hittar du på Akavas Specialorganisationernas sidor.

Bli medlem på nätet genom att fylla ut medlemsansökan.

Ansökan fås också från Museifackförbundets eller Akavas Specialorganisationers rf kontorer.

Medlemsförmåner

Som medlem i Akavas Specialorganisationer rf erbjuder vi bland annat rådgivning om avtal och förhandlingar, tjänste- och kollektivavtal, rättshjälp i fråga om anställning och medlemskap i vår arbetslöshetskassa.

Vi erbjuder också på aktuella utbildningar gällande både museikunnande och allmänna arbetslivskunskaper. Utbildningarna är till stor del på finska. Vi stödjer dina fortsatta utbildning: du kan ansöka om utbildnings- och resestöd eller stipendium. Våra studentmedlemmar kan ansöka om stipendium för examensarbete.

Som medlem kan du låna vår internationella ICOM-kort med vilket du har fritt inträde eller rabetter i många museer runt om världen.

Dessutom har alla våra medlemmar möjlighet till semesterförmåner och -service (A-lomat) och förmånliga fritids-, olycksfalls- och reseförsäkringar.

Mer information om Akava:

Akavas Specialorganisationer rf på svenska
Akava på svenska.

Museifackförbundets verksamhetsidé

Vår huvuduppgift är att övervaka medlemmarnas löneanställnings- och yrkersfrågor. Vi följer löneutvecklingen, ger uttalanden gällande museibranschen, kommer med förslag och initiativ samt ställningstaganden när det gäller utbildning och andra yrkesfrågor inom branschen.

Vår mission är att göra museiyrket känt och på så sätt höja uppskattningen av branschen.

Museifackförbundets förvaltning består av en styrelse med ordförande, vice ordförande och 6 medlemmar. Styrelsen väljs vid vårens årsmöte.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet gällande privata museer 2022–2024.

Kontakta oss

Vår byrå

Address:
Museifackförbundet rf
Banvaktsgatan 2 A (7. våning)
00520 Helsingfors

E-post: toimisto@museoalanammattiliitto.fi

Faktureringsaddress: toimisto@museoalanammattiliitto.fi

Museoalan ammattiliitto MAL ry
Banvaktsgatan 2 A (7. våning)
00520 Helsingfors

Har du frågor om vårt medlemsskap eller service? Kontakta oss!

Glöm inte att ange din e-post address så vi kan svara på ditt meddelande.

Anna nimesi.
Anna toimiva puhelinnumero.
Kirjoita viestisi.
Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä

Verksamhetsledare

Katariina Mäkelä
katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi
tel. 040 7747 620
- ansvar för förbundets verksamhet
- arbetsmarknadsfrågor och kontakter utåt

leikattuTT esittely

Organisationskoordinator

Tuulia-Tuulia Tummavuori
tuulia-tuulia.tummavuori@museoalanammattiliitto.fi
tel. 040 554 7983
- samarbete med studerandeorganisationer, yrkeshögskolor och universitet
- evenemang, medlemsutbildning

Rådgivning om anställningsförhållandet

Inom den kommunala, statliga och universitetssektorn kontakta tel. 0800 135 380 (avgiftsfritt telefonnummer).

Inom privata och organisationssektorn kontakta tel. 0800 135 350 (avgiftsfritt telefonnummer).

Telefonjour måndag-fredag kl 9-14.

Du kan också fylla ut kontaktbegäran för rådgivning om anställningsförhållande.

Medlemssekreterare

Om du har frågor gällande medlemsskapet, medlemsavgifter eller uppdatering av dina informationer, kontakta medlemssekreterarna tel. 0800 135 370 (avgiftsfritt telefonnummer).

Telefonjour måndag-fredag kl. 9-16.

Vill du uppdatera dina medlemsinformationer? Du kans också fylla ut blanketter för olika situationer.

MAL kortfattat

1700

Medlemmar år 2020

Grundad år

1969

200

Studentmedlemmar

Arbetsgivarsektorer

Kommun

Privat sektor

Stat

Övriga: Nationalgalleri, universitet, församling..

Vanligaste studiebakgrunder

Museologi

Kultur

Historia

Konsthistoria och bildkonstpedagogik

Arkeologi

Konservering