Museoalan ammattiliiton hallituksen jäsenet edustavat jäsenistöämme. He ovat luottamushenkilöitä, jotka tekevät museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten ja alalle opiskelevien edunvalvontatyötä yhdessä MALn toimihenkilöiden kanssa.

Kiinnostaako hallitustyöskentely? Hae MALn hallitukseen!

MALn hallituskokoonpano
Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi toimikautta siten, että vuosittain vuosikokouksessa valitaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä ja edustaa monipuolisesti jäsenkenttää.  MALn hallituksessa on eri sektoreilla ja eri TES-sopimusten piirissä työskenteleviä museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisia. Hallituslaisten ammattien kirjo pyritään pitämään monipuolisena, jotta hallitus olisi jäsenistönsä näköinen.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen on mahdollista myös etänä, mutta välillä on hyvä tavata ihan kasvokkain esimerkiksi strategiaseminaarissa. Hallituskausi alkaa vuosikokouksesta ja on kaksivuotinen.

Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset korvataan julkisen liikenteen mukaisesti. Hallituksen kokousten lisäksi luottamushenkilöt voivat osallistua erilaisiin työryhmiin omien kiinnostuksiensa mukaisesti.

Mitä vaaditaan?
Hallitustyöskentely vaatii sitoutumista, reagointia ja yhteistyötä. Hallituksen jäseniltä toivotaan myös oman kokemuspiirin ja edunvalvonta-asioiden tuomista yhteiseen keskusteluun ja MALn edunvalvontatyöhön. Hallituksen jäsenenä olet jäsenistömme äänitorvi.

Mitä saan?
Hallituksessa pääset näköalapaikalle käsittelemään museo- ja kulttuuriperintöalaa ravistelevia ajankohtaisia työelämä- ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pääset sparraamaan edunvalvonta-asioita muiden hallituslaisten ja MALn toimihenkilöiden kanssa sekä myös osana laajemman ammattiyhdistysverkoston ja kattojärjestö Akavan Erityisalojen toimintaa.

Kiinnostuitko? Olisiko sinulla aikaa ja intoa lähteä mukaan hallitustyöhön? Kerro itsestäsi ja ajatuksiasi hakulomakeella 31.3.23 mennessä. Ehdokkaaksi voi asettua myös varsinaisessa vuosikokouksessa, mutta silloin ei pääse esittäytymään ennakkoon.

QR-koodi hallitushakulomakkeelle
MAL Hallitushaku 2023

Kiinnostaako hallitustyöskentelyn vetäminen? Hae MALn hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi!

Oletko rohkea ja innokas museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten edunvalvoja?

Puheenjohtaja vastaa hallituksen toimintakyvystä. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tukena. Luottamustoimisten puheenjohtajien tukena ja työparina on liiton palkattu toiminnanjohtaja sekä muu henkilökunta.

Mitä puheenjohtajalta vaaditaan?
Puheenjohtaja johtaa MALn hallitusta ja linjaa yhdessä hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa MALn strategiset teemat. Vuosittaiset päälinjat kirjataan toimintasuunnitelmaan, jonka vuosikokous hyväksyy.

Puheenjohtaja seuraa aktiivisesti ja monipuolisesti alaa ja alan kehitystä sekä ennakoi edunvalvontatarpeita. Puheenjohtajuus on luottamustoimi eli valitulla henkilöllä tulee olla riittävästi aikaa MALn vaatimalle työlle. Erilaiset lausuntopyynnöt ja nopeatkin reagoinnit ja päätökset ovat osa puheenjohtajan tehtävää. Tiivistä yhteistyötä tehdäänkin varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa, mutta myös koko hallituksen osaamiseen tukeutuen.

Puheenjohtaja toimii myös toiminnanjohtajan esihenkilönä.

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan varahenkilö, joka tarvittaessa sijaistaa puheenjohtajaa, mutta myös osallistuu aktiivisesti johtoryhmätyöhön yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa.

Molemmat luottamustoimet vaativat sitoutumista, aktiivisuutta ja riittävästi aikaa, jotta yhteistyö hallituksessa, toimihenkilöiden kanssa ja ay-yhteisössä on sujuvaa.

Mitä puheenjohtaja saa?
Puheenjohtaja on avainasemassa yhdistyksen strategian linjaamisessa. Puheenjohtajana pääsee paneutumaan työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisiin kysymyksiin sekä osaksi isompaa akavalaista ammattiyhdistysliikettä.

Tehtävässä pääsee lähelle työmarkkinatoiminnan ydintä ja samalla pääsee oppimaan lisää työelämän lainsäädännöstä ja rakenteista sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Puheenjohtajalla on tukenaan MALn hallitus, varapuheenjohtaja ja toimihenkilöt. Lisäksi puheenjohtaja saa tukea myös Akavan Erityisalojen asiantuntijaverkostolta sekä muiden AEn jäsenyhdistysten puheenjohtajaverkostolta.

Kiinnostuitko? Olisiko sinulla halua ja intoa lähteä ehdolle MALn puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi? Kerro itsestäsi ja ajatuksiasi hakulomakeella 31.3.23 mennessä. Ehdokkaaksi voi asettua myös varsinaisessa vuosikokouksessa, mutta silloin ei pääse esittäytymään ennakkoon.

MAL Puheenjohtajahaku 2023-2025
MAL Puheenjohtajahaku 2023-2025

Hallitusvalinnat tehdään vuosikokouksessa 19.4.2023 ja valittujen hallituskausi alkaa heti vuosikokouksesta. Kokous toteutetaan hybridinä, fyysisenä kokouspaikkana on Helsingin Itä-Pasila. Kokouskutsu lähetetään kaikille jäsenille sähköpostitse ja se julkaistaan myös MALn viestintäkanavilla.

Ajankohtaista

Marraskuun uutiskirjeotsikot

Marraskuun jäsenkirje julkaistu!

Kirjoittajalta MAL | 21.11.2022

Marraskuun jäsentiedote on lähetetty jäsenten sähköpostiin 17.11. Aiheina mm. apurahahaku, lausuntomme Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportin ehdotuksiin seuraavalle hallituskaudelle, aluetapahtumien päivämääriä ja tietoa yksityisten museoiden henkilöstöedustajille.

Lue lisää

Hae apurahaa museoalan jatko- ja täydennysopintoihin sekä opinnäytetöihin 1.12. mennessä

Kirjoittajalta MAL | 11.11.2022

Myönnämme kerran vuodessa haettavaa apurahaa jäsenille täydennys- ja jatkokoulutukseen sekä opinnäytetyöhön. Vuonna 2022 apurahaa myönnetään yhteensä 5000 € (yksi apuraha á 500 €). Hae apurahaa 1.12. mennessä.

Lue lisää
Lentokone museossa

Museoalan ammattiliitto pitää tärkeänä kulttuurin aseman turvaamista yli hallituskausien

Kirjoittajalta MAL | 7.11.2022

Lausuntomme Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportin ehdotuksiin seuraavalle hallituskaudelle. Raportti on erittäin tärkeä, sillä supistuvien resurssien uhatessa on kulttuurin merkitys tiedostettava aikaisempaa isommin yhteiskunnallisena voimana, uudistajana ja hyvinvointitekijänä.

Lue lisää
jäsentiedotteen otsikkosikermä

Lokakuun jäsenkirje julkaistu!

Kirjoittajalta MAL | 10.10.2022

Lokakuun jäsentiedote on lähetetty jäsenten sähköpostiin 7.10. Aiheina mm. Hyvinvointia syksyyn -tapahtumat, kannanotto opiskelijoiden harjoitteluista, aluetapahtumien päivämääriä ja infoa henkilöstöedustajille.

Lue lisää
opiskelija työssä

Museoalan ammattiliitto: Harjoittelijoita käytetään ilmaistyövoimana

Kirjoittajalta MAL | 7.10.2022

Museoalan harjoittelijan on saatava työstään palkkaa ja tehtävien tulee olla ammatillisesti mielekkäitä, linjaa Museoalan ammattiliitto tuoreessa harjoittelijasuosituksessaan. Liiton kyselyn mukaan vain joka toinen alan yliopisto-opiskelija ja joka neljäs ammattikorkeakouluopiskelija saa palkallisen harjoittelupaikan.

Lue lisää
joogamainos

Hyvinvointia syksyyn: Metsämieli – Asahi – Yin ja Mindfulness -jooga- ja rentoutushetkiä (etänä)

Kirjoittajalta MAL | 5.10.2022

Syksy pimenee ja mieli kaipaa virkistystä. Tarjoammekin jäsenillemme myös tänä syksynä neljä etäyhteydellä toteutettavaa rentoutus- ja hyvinvointihetkeä, joiden toivomme tuovan voimia ja iloa syksyyn!

Lue lisää

Museoalan ammattiliitto on nyt Green Office -toimisto!

Kirjoittajalta MAL | 4.10.2022

Meidät on hyväksytty mukaan WWF:n Green Office -järjestelmään. Olemme sitoutuneet noudattamaan Green Office -kriteereitä, ja toimistollemme on laadittu Green Office -sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Lue lisää
kissa ja taskukalenteri 2023

Perinteinen jäsenetu: Akava-kalenteri 2023 – tilaa omasi ajoissa!

Kirjoittajalta MAL | 19.9.2022

Nyt on hyvä aika luoda katse tulevaan ja tilata jäsenetuna Akava-kalenteri 2023. Kalenteri on ilmainen MALn jäsenille, mutta se pitää tilata. Voit tilata kalenterin ennakkoon 31.10.2022 mennessä. Kalenterit postitetaan marraskuussa. Toimi ajoissa – älä unohda!

Lue lisää
Jäsentiedote syyskuu

Syyskuun jäsenkirje julkaistu!

Kirjoittajalta MAL | 14.9.2022

Syyskuun jäsentiedote on lähetetty sähköpostiin 12.9. Ajankohtaisena muun muassa yhteystietojen tarkistus ja ryhmätyönohjaus henkilöstöedustajille. Myös perinteisen jäsenetumme eli Akava-kalenterin tilauslomake on avattu!

Lue lisää
Ihmisiä läppäreillä piirros

Luottamusmies (henkilöstöedustaja), hae syksyn työnohjausryhmään!

Kirjoittajalta MAL | 12.9.2022

Luottamusmies, henkilöstöedustaja, työsuojeluvaltuutettu – kaipaatko vertaistukea luottamustoimesi ja työsi kehittämiseksi? Hae jäsenistämme koottavaan työnohjausryhmään, jossa pohditaan ja kehitetään omaa työtä osaavan työnohjaajan johdolla.

Lue lisää
edunvalvonta hallitus luottamustehtävä mal