Museoalan ammattiliiton hallituksen jäsenet edustavat jäsenistöämme. He ovat luottamushenkilöitä, jotka tekevät museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten ja alalle opiskelevien edunvalvontatyötä yhdessä MALn toimihenkilöiden kanssa.

Kiinnostaako hallitustyöskentely? Hae MALn hallitukseen!

MALn hallituskokoonpano
Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi toimikautta siten, että vuosittain vuosikokouksessa valitaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä ja edustaa monipuolisesti jäsenkenttää.  MALn hallituksessa on eri sektoreilla ja eri TES-sopimusten piirissä työskenteleviä museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisia. Hallituslaisten ammattien kirjo pyritään pitämään monipuolisena, jotta hallitus olisi jäsenistönsä näköinen.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen on mahdollista myös etänä, mutta välillä on hyvä tavata ihan kasvokkain esimerkiksi strategiaseminaarissa. Hallituskausi alkaa vuosikokouksesta ja on kaksivuotinen.

Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset korvataan julkisen liikenteen mukaisesti. Hallituksen kokousten lisäksi luottamushenkilöt voivat osallistua erilaisiin työryhmiin omien kiinnostuksiensa mukaisesti.

Mitä vaaditaan?
Hallitustyöskentely vaatii sitoutumista, reagointia ja yhteistyötä. Hallituksen jäseniltä toivotaan myös oman kokemuspiirin ja edunvalvonta-asioiden tuomista yhteiseen keskusteluun ja MALn edunvalvontatyöhön. Hallituksen jäsenenä olet jäsenistömme äänitorvi.

Mitä saan?
Hallituksessa pääset näköalapaikalle käsittelemään museo- ja kulttuuriperintöalaa ravistelevia ajankohtaisia työelämä- ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pääset sparraamaan edunvalvonta-asioita muiden hallituslaisten ja MALn toimihenkilöiden kanssa sekä myös osana laajemman ammattiyhdistysverkoston ja kattojärjestö Akavan Erityisalojen toimintaa.

Kiinnostuitko? Olisiko sinulla aikaa ja intoa lähteä mukaan hallitustyöhön? Kerro itsestäsi ja ajatuksiasi hakulomakeella 31.3.23 mennessä. Ehdokkaaksi voi asettua myös varsinaisessa vuosikokouksessa, mutta silloin ei pääse esittäytymään ennakkoon.

QR-koodi hallitushakulomakkeelle
MAL Hallitushaku 2023

Kiinnostaako hallitustyöskentelyn vetäminen? Hae MALn hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi!

Oletko rohkea ja innokas museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten edunvalvoja?

Puheenjohtaja vastaa hallituksen toimintakyvystä. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tukena. Luottamustoimisten puheenjohtajien tukena ja työparina on liiton palkattu toiminnanjohtaja sekä muu henkilökunta.

Mitä puheenjohtajalta vaaditaan?
Puheenjohtaja johtaa MALn hallitusta ja linjaa yhdessä hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa MALn strategiset teemat. Vuosittaiset päälinjat kirjataan toimintasuunnitelmaan, jonka vuosikokous hyväksyy.

Puheenjohtaja seuraa aktiivisesti ja monipuolisesti alaa ja alan kehitystä sekä ennakoi edunvalvontatarpeita. Puheenjohtajuus on luottamustoimi eli valitulla henkilöllä tulee olla riittävästi aikaa MALn vaatimalle työlle. Erilaiset lausuntopyynnöt ja nopeatkin reagoinnit ja päätökset ovat osa puheenjohtajan tehtävää. Tiivistä yhteistyötä tehdäänkin varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa, mutta myös koko hallituksen osaamiseen tukeutuen.

Puheenjohtaja toimii myös toiminnanjohtajan esihenkilönä.

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan varahenkilö, joka tarvittaessa sijaistaa puheenjohtajaa, mutta myös osallistuu aktiivisesti johtoryhmätyöhön yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa.

Molemmat luottamustoimet vaativat sitoutumista, aktiivisuutta ja riittävästi aikaa, jotta yhteistyö hallituksessa, toimihenkilöiden kanssa ja ay-yhteisössä on sujuvaa.

Mitä puheenjohtaja saa?
Puheenjohtaja on avainasemassa yhdistyksen strategian linjaamisessa. Puheenjohtajana pääsee paneutumaan työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisiin kysymyksiin sekä osaksi isompaa akavalaista ammattiyhdistysliikettä.

Tehtävässä pääsee lähelle työmarkkinatoiminnan ydintä ja samalla pääsee oppimaan lisää työelämän lainsäädännöstä ja rakenteista sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Puheenjohtajalla on tukenaan MALn hallitus, varapuheenjohtaja ja toimihenkilöt. Lisäksi puheenjohtaja saa tukea myös Akavan Erityisalojen asiantuntijaverkostolta sekä muiden AEn jäsenyhdistysten puheenjohtajaverkostolta.

Kiinnostuitko? Olisiko sinulla halua ja intoa lähteä ehdolle MALn puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi? Kerro itsestäsi ja ajatuksiasi hakulomakeella 31.3.23 mennessä. Ehdokkaaksi voi asettua myös varsinaisessa vuosikokouksessa, mutta silloin ei pääse esittäytymään ennakkoon.

MAL Puheenjohtajahaku 2023-2025
MAL Puheenjohtajahaku 2023-2025

Hallitusvalinnat tehdään vuosikokouksessa 19.4.2023 ja valittujen hallituskausi alkaa heti vuosikokouksesta. Kokous toteutetaan hybridinä, fyysisenä kokouspaikkana on Helsingin Itä-Pasila. Kokouskutsu lähetetään kaikille jäsenille sähköpostitse ja se julkaistaan myös MALn viestintäkanavilla.

Ajankohtaista

Käsi, joka allekirjoittaa sopimusta

Yksityisille museoille saatiin uusi työehtosopimus

Kirjoittajalta MAL | 23.3.2023

– Aivan uutta on työehtosopimuskaudelle asetettava kehittämistyöryhmä, joka tulee selvittämään mahdollisuuksia lisätä museoalan houkuttelevuutta työmarkkinoilla. Työvoiman saatavuus ja pysyvyys on alalla yhä suurempi haaste.

Lue lisää
HS kuvakaappaus mielipidekirjoituksesta, Kansallismuseon karhupatsas

Mielipidekirjoituksemme: Museo- ja kulttuuriperintöala ei kestä enää leikkauksia

Kirjoittajalta MAL | 18.3.2023

Kun ehdotetaan leikkauksia, tulisi olla jotain, mistä leikata. Kulttuurin osuus valtion budjetista ei ole edes yhtä prosenttia, joka poliittisessa keskustelussa on ollut tavoitteena jo usean vuoden ajan.

Lue lisää
Kädenpuristus sopimuksesta

Neuvottelutulos yksityisten museoiden työehtosopimuksesta

Kirjoittajalta MAL | 14.3.2023

Akavan Erityisalat ja Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ovat päässeet neuvottelutulokseen yksityisten museoiden työehtosopimuksesta. Sopimuksen piirissä on noin 600 työntekijää.

Lue lisää
Uutisotsikoita jäsentiedotteesta maaliskuu 2023

Maaliskuun jäsenkirje lähetetty sähköpostissa!

Kirjoittajalta MAL | 9.3.2023

Maaliskuun uutiskirje on lähetetty 8.3. Käy lukemassa edunvalvontakuulumiset palkkaratkaisuista. MALn hallitushaku on myös avattu – lue lisää ja hae hallitukseen!

Lue lisää
Kunta-ala 2023 -2024 -teksti punaisella pohjalla

Palkankorotukset kasvoivat kunnissa ja hyvinvointialueilla – lisäksi kertaerä!

Kirjoittajalta MAL | 7.3.2023

Neuvottelujen tuloksena vientialojen heijastusvaikutus siirtyi täysimääräisenä kuntien ja hyvinvointialueitten palkankorotuksiin. Tämä tulos takaa kuntiin ja hyvinvointialueille palkkauksen tason nostamisen palkkaohjelman avulla. Sitä kevään 2022 lakoilla juuri haettiin!

Lue lisää
Kansallisgallerian palkkaratkaisu 2023 -teksti vihreällä pohjalla.

Kansallisgalleriaan palkkaratkaisu hyvällä yhteistyöllä

Kirjoittajalta MAL | 7.3.2023

Kansallisgalleriassa työnantaja ja luottamusmiehet pääsivät määräajassa paikalliseen palkkaratkaisuun työehtosopimuksen ns. optiovuoden käyttämisestä vuonna 2023.

Lue lisää
Hallituksen jäseniä 2022

Kiinnostaako museo- ja kulttuuriperintöalan edunvalvonta? Hae MALn hallitukseen!

Kirjoittajalta MAL | 2.3.2023

Hallituksen jäsenenä olet jäsenistömme äänitorvi. Hallituksessa pääset näköalapaikalle käsittelemään museo- ja kulttuuriperintöalaa ravistelevia ajankohtaisia työelämä- ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pääset sparraamaan edunvalvonta-asioita muiden hallituslaisten ja MALn toimihenkilöiden kanssa sekä myös osana laajemman ammattiyhdistysverkoston ja kattojärjestö Akavan Erityisalojen toimintaa.

Lue lisää
Uutiskirjeen kuva. Kaappauksia uutiskirjeen teksteistä.

Helmikuun jäsenkirje lähetetty sähköpostissa!

Kirjoittajalta MAL | 17.2.2023

Helmikuun uutiskirje on lähetetty 17.2. Käy lukemassa edunvalvontakuulumiset ja osallistu ajankohtaisiin tapahtumiimme joko etänä tai paikan päällä.

Lue lisää

Museologian seminaariin haetaan puhujia!

Kirjoittajalta MAL | 14.2.2023

Museologian seminaari järjestetään 20. – 21.4.2023 Jyväskylässä teemalla Tulevaisuuden museota rakentamassa. Seminaariin haetaan puhujia kulttuuriperintöalan ammattilaisista ja opiskelijoista – hae puhujaksi 1.3.2023 mennessä!

Lue lisää
Kuvakaappaus mielipidekirjoituksesta Turun Sanomista

Mielipidekirjoituksemme: Hakeeko Turun yliopisto säästöjä kulttuuriperinnöstämme?

Kirjoittajalta MAL | 14.2.2023

Museoiden menestys pohjaa koulutettuun ja osaavaan henkilöstöön, mutta vakaista työllisyysnäkymistä huolimatta kulttuuriperintöalan oppiaineisiin kohdistuu säästöpaineita. Tämä on näkynyt täytettyjen professuurien vähentymisenä ja opetushenkilökunnan osa-aikaisuuksina useissa yliopistoissa.

Lue lisää
edunvalvonta hallitus luottamustehtävä mal