Helsingin kaupunki maksaa palkkoja edelleen räikeästi väärin.
- Tilanne ei ole korjaantunut. Väärin maksettu palkka voi vaikuttaa myös sosiaalietuuksiin. Kaupungin on korvattava aiheuttamansa vahingot, vaatii Akavan Erityisalat.

-  Saamme Helsingin kaupungilla työskenteleviltä jäseniltämme jatkuvasti palautetta väärin maksetuista palkoista. Nyt palautetta on tullut esimerkiksi kulttuuri-, museo- ja vapaa-aikapalveluista sekä hallinnon työntekijöiltä, kertoo työmarkkinalakimies Anna Zibellini Akavan Erityisaloista.

- Ongelmat koskevat erityisesti erilaisia palkanlisiä. Ongelmana on myös, että palkkahallinto ei vastaa työntekijöiden kysymyksiin. Kaupungin palkkahallinnolle tarkoitetut kysymykset ohjautuvatkin nyt meille liittoihin.

-  Aiemmin museoissa palkanmaksuvirheet ovat liittyneet ilta-, viikonloppu- ja ylityökorvauksiin sekä uusien työntekijöiden ja osa-aikaisten tai määräaikaisten työntekijöiden palkkoihin. Nyt kuitenkin museoissa jo pitkään työskennelleet ovat jääneet kokonaan ilman kuukausipalkkaa tai he ovat saaneet vain osan palkastaan, toteaa Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksen, Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

- On pöyristyttävää, ettei asiaa ole saatu korjattua. Ei työntekijä voi jättää maksamatta asuntolainaa tai vuokraa eikä sähkölaskua tai ostamatta ruokaa. Museo- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijatehtävissä työskentelevillä ei myöskään ole mahdollisuutta edes kerryttää isoa puskuria yllättäviin menoihin palkkatason ollessa alle kunta-alan keskiarvopalkan, huomauttaa JUKOn luottamusmies Pirkko Madetoja.

- On pöyristyttävää, ettei asiaa ole saatu korjattua. Ei työntekijä voi jättää maksamatta asuntolainaa tai vuokraa eikä sähkölaskua tai ostamatta ruokaa.

Akavan Erityisalat muistuttaa, että Helsingin kaupungin työntekijöillä on oikeus saada palkkasaatavat viivästyskorkoineen viipymättä ja kaupungin on korvattava työntekijöille aiheutuneet taloudelliset vahingot.

- Palkka tulee maksaa työntekijän osoittamalle pankkitilille ja palkan on oltava työntekijän nostettavissa tililtä palkanmaksupäivänä. Työsuhteen aikana työntekijällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jos palkanmaksu myöhästyy sovitusta palkanmaksupäivästä. Viivästyskoron laskeminen alkaa eräpäivää seuraavasta päivästä, Anna Zibellini kertoo.

- On muistettava, että palkkavirheet vaikuttavat myös sosiaalietuuksiin. Kun palkka maksetaan väärin, Kela saattaa maksaa etuuden väärin tai evätä sen kokonaan virheellisten tietojen vuoksi. Palkkavirheet voivat näkyä vuosienkin jälkeen Kelan takaisinperintäprosesseissa. Yksilön näkökulmasta tilanne on kohtuuton, Zibellini sanoo.

- Virheettömästi maksetut ja ajallaan tulevat palkat ovat työntekijän perusoikeus ja työnantajan tärkein velvollisuus. Kun tämä perusta murtuu, työnantaja vakavasti laiminlyö velvollisuuttaan ja työntekijöitten luottamus työnantajaan heikentyy. Helsingin kaupungilla heikko tilanne on kestänyt jo miltei vuoden.

***

Akavalaiset liitot toivat jo elokuussa 2022 esille, että Helsingin palkanamaksu-uudistuksen ja uuden järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa aliresursoidulta ja vaativat lisää resursointia jo silloin kriisiytyneeseen palkanmaksuhallintoon.
> 24.8.2022: Akavalaiset liitot Helsingin palkkasotkusta: Palkanlaskenta on kriittinen erityisala

Museoalan ammattiliitto on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö ja edustaa museo- ja kulttuuriperintöalalla työskenteleviä asiantuntijoita.

 

Lisätiedot:

Anna Zibellini, työmarkkinalakimies
anna.zibellini@akavanerityisalat.fi, puh. 0201 253 353

Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja
katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi, puh. 040 7747 620
Museoalan ammattiliitto

Pirkko Madetoja, JUKOn luottamusmies
pirkko.madetoja@hel.fi, puh. 040 334 5180

Ajankohtaista

Ihnisjoukko peukut pystyssä - suosittelen!

Suosittele jäsenyyttä, saat lahjakortin!

Kirjoittajalta MAL | 31.5.2023

Suosittele MALn jäsenyyttä kollegallesi ja saatte molemmat lahjakortit! Kampanja-aika 24.5.23 – 18.6.23.

Lue lisää

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto ajaa parannuksia museo-oppaiden työoloihin

Kirjoittajalta MAL | 30.5.2023

Museo-oppaiden työoloja ja asemaa tulee edelleen parantaa, vaatii Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL. Liiton uusi suositus kiinnittää huomiota oppaiden usein puutteelliseen palkkaukseen, työaikaan ja mm. asiakaspalvelun uhkatilanteisiin.

Lue lisää
Nainen museossa

Harjoittelijoita käytetään törkeästi halpatyövoimana

Kirjoittajalta MAL | 27.4.2023

Harjoittelijoita käytetään yhä häikäilemättä halpatyövoimana. Työnantajien ja korkeakoulujen tulisi yhdessä tarttua epäkohtaan, sanoo mm. kulttuuri-, kirjasto-, museo-, viestintä-, matkailu- ja ravintola-alan ammatteja edustava Akavan Erityisalat.

Lue lisää

MAL ryn vuosikokouspäätökset

Kirjoittajalta MAL | 26.4.2023

Vuosikokous hyväksyi liiton uuden nimen ja valitsi uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokous myös hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä vuoden 2024 suunnitelmat ja jäsenmaksun suuruuden.

Lue lisää
Uusi puheenjohtaja Riina Linna ja uusi nimi Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry

Museoalan ammattiliitto on nyt Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto!

Kirjoittajalta MAL | 20.4.2023

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous hyväksyi 19.4.23 sääntömuutoksessa liiton uuden nimen Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry. Uusi nimi huomioi paremmin koko jäsenistöä ja edunvalvontakenttää.

Lue lisää
Seteleitä ja teksti Helsingin kaupungin palkkasotkusta

Helsingin palkkasotku kärjistyy – kaupungin korvattava vahingot

Kirjoittajalta MAL | 17.4.2023

Helsingin kaupunki maksaa palkkoja edelleen räikeästi väärin. – Tilanne ei ole korjaantunut. Väärin maksettu palkka vaikuttaa myös sosiaalietuuksiin. Kaupungin on korvattava aiheuttamansa vahingot, vaatii Akavan Erityisalat.

Lue lisää
Vuosikokous 2023 -teksti ja hannunvaakunoita ja puheenjohtajan nuija

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous 19.4.2023

Kirjoittajalta MAL | 11.4.2023

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään hybridikokouksena keskiviikkona 19. huhtikuuta klo 16.00 alkaen. Jäsen, ilmoittauduthan kokoukseen 13.4. mennessä. Lämpimästi tervetuloa!

Lue lisää
Kuvassa tietokoneen näyttö, jossa kokouskuva

Suojattu: MALn vuosikokous – hallitushakijat esittelyssä!

Kirjoittajalta MAL | 6.4.2023

Otetta ei näytetä, koska artikkeli on suojattu.

Lue lisää
Teksti ja hannunvaakunoita: Lausuntomme: Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2023-2028

Lausuntomme: Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2023-2028

Kirjoittajalta MAL | 3.4.2023

Osallistuminen aineettoman kulttuuriperinnön keräämiseen ja tallentamiseen mahdollistuu, kun eri yhteisöillä on tietoa, ja siten myös keinoja, tuoda elävää perintöä näkyväksi sekä tallentaa sitä. Viestinnän rooli onkin aineettoman kulttuuriperinnön keräämisessä erityisen tärkeä.

Lue lisää
Käsi, joka allekirjoittaa sopimusta

Yksityisille museoille saatiin uusi työehtosopimus

Kirjoittajalta MAL | 23.3.2023

– Aivan uutta on työehtosopimuskaudelle asetettava kehittämistyöryhmä, joka tulee selvittämään mahdollisuuksia lisätä museoalan houkuttelevuutta työmarkkinoilla. Työvoiman saatavuus ja pysyvyys on alalla yhä suurempi haaste.

Lue lisää
alanarvostus ammattilainen etnologia fm kansatiede koulutettu koulutus koulutuspolitiikka kulttuuriperintö maisteri mal moniosaaja museoala palkka säilytettävä