Kulttuuriperintöalan koulutuksen tulevaisuus Turussa ja Porissa huolestuttaa Museoalan ammattiliittoa. - Pelkäämme, että leikkuri iskee museo- ja kulttuuriperintöalalle elintärkeisiin koulutusohjelmiin Turun yliopiston muutosneuvotteluissa.

 

Museoalan ammattiliitto MAL ry on seurannut huolestuneena Turun yliopiston muutosneuvotteluita. Muutosneuvotteluilla tähdätään yliopiston talouden tasapainottamiseen. Tasapainoinen talous on edellytys yliopiston toiminnalle, mutta neuvotteluissa käsiteltävät keinot säästöjen tekemiseen ovat huolestuttavat.

Esillä on ollut esimerkiksi yliopiston etäkampuksiin kohdistuvia muutoksia, kuten mahdollisuus luopua osasta etäkampuksia joko kokonaan tai vähentää niiden toimintoja. Turun yliopistolla on etäkampukset Raumalla ja Porissa.

- Museo- ja kulttuuriperintöalalla erityistä huolta herättää Porin yliopistokeskuksen kohtalo. Porissa on esimerkiksi Suomen ainoa digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, toteaa  museo- ja kulttuuriperintöalan osaajia edustavan Museoalan ammattiliitto MAL ry:n toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

- Suomalainen kulttuuriperintö ei säily, jos mahdollisuus alan laadukkaaseen ja monipuoliseen koulutukseen näivettyy kotimaassamme.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola on kertonut, että lyhyellä aikavälillä saavutettavat säästöt tulevat luultavimmin kohdistumaan ensisijaisesti yliopiston henkilökuntaan.  Tällaisten säästökeinojen pohtiminen herättää hämmennystä tilanteessa, jossa yliopisto pyrkii parantamaan tuloksiaan pärjätäkseen paremmin rahoituksesta kilpailtaessa eivätkä säästötavoitteet edellytä pikaisia henkilöstövähennyksiä.

- Pahimmassa tapauksessa tässä luotetaan jäljelle jäävän henkilökunnan venymiseen työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella, kuten on käynyt esimerkiksi Tampereen yliopistolla henkilöstövähennysten jälkeen, huomauttaa Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Anna Zibellini, joka vastaa liiton yliopistosektorin edunvalvonnasta.

- On myös tärkeä muistaa, että pandemia ja siirtyminen etäopiskeluun ovat koetelleet suurinta osaa nykyisistä opiskelijoista ja juuri nyt opiskelijoiden tuen tarve on suuri. Opetushenkilökunnasta ja opiskelijoiden tukipalveluista säästäminen ei tule johtamaan yliopiston parempiin tuloksiin tuottavuusmittauksissa, sanoo MAL:n opiskelijayhteistyöstä vastaava järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori.

Monet opiskelijat ovat tänä syksynä päässeet ensimmäistä kertaa osallistumaan yhtäjaksoiseen lähiopetukseen. Laadukkaasta lähiopetuksesta on myös pidettävä kiinni ja sen turvaamiseksi on olennaista taata opetukselle riittävät resurssit.

- Sekä Turun että Porin kulttuuriperintöalan yliopisto-opetuksessa ja tutkimuksessa on tehty ansiokasta yhteistyötä muun muassa museoiden kanssa. Kokonaisvastuun kulttuuriperinnön korkeakoulutuksesta tulee kuitenkin säilyä yliopistolla.

- Opiskelijoiden työelämäkontaktit ovat tärkeitä, mutta on tärkeää muistaa, ettei vierailevilla luennoitsijoilla ja työpaikkavierailuilla voida korvata korkeakoulujen omaa opetushenkilökuntaa. Niiden tulisi olla vain täydentävä osa alan koulutusta, Tummavuori toteaa.

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, Museoalan ammattiliitto MAL ry
Puhelin: 040 7747 620
Sähköposti: katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi

Järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori, Museoalan ammattiliitto MAL ry
Puhelin: 040 554 7983
Sähköposti: tuulia-tuulia.tummavuori@museoalanammattiliitto.fi

Työmarkkinalakimies Anna Zibellini, Akavan Erityisalat,
Puhelin: 040 537 5107
Sähköposti: anna.zibellini@akavanerityisalat.fi

Tiilirakennus Porissa
Kuva: Hanna Oksanen Turun yliopisto

Ajankohtaista

Ihnisjoukko peukut pystyssä - suosittelen!

Suosittele jäsenyyttä, saat lahjakortin!

Kirjoittajalta MAL | 31.5.2023

Suosittele MALn jäsenyyttä kollegallesi ja saatte molemmat lahjakortit! Kampanja-aika 24.5.23 – 18.6.23.

Lue lisää

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto ajaa parannuksia museo-oppaiden työoloihin

Kirjoittajalta MAL | 30.5.2023

Museo-oppaiden työoloja ja asemaa tulee edelleen parantaa, vaatii Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL. Liiton uusi suositus kiinnittää huomiota oppaiden usein puutteelliseen palkkaukseen, työaikaan ja mm. asiakaspalvelun uhkatilanteisiin.

Lue lisää
Nainen museossa

Harjoittelijoita käytetään törkeästi halpatyövoimana

Kirjoittajalta MAL | 27.4.2023

Harjoittelijoita käytetään yhä häikäilemättä halpatyövoimana. Työnantajien ja korkeakoulujen tulisi yhdessä tarttua epäkohtaan, sanoo mm. kulttuuri-, kirjasto-, museo-, viestintä-, matkailu- ja ravintola-alan ammatteja edustava Akavan Erityisalat.

Lue lisää

MAL ryn vuosikokouspäätökset

Kirjoittajalta MAL | 26.4.2023

Vuosikokous hyväksyi liiton uuden nimen ja valitsi uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokous myös hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä vuoden 2024 suunnitelmat ja jäsenmaksun suuruuden.

Lue lisää
Uusi puheenjohtaja Riina Linna ja uusi nimi Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry

Museoalan ammattiliitto on nyt Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto!

Kirjoittajalta MAL | 20.4.2023

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous hyväksyi 19.4.23 sääntömuutoksessa liiton uuden nimen Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry. Uusi nimi huomioi paremmin koko jäsenistöä ja edunvalvontakenttää.

Lue lisää
Seteleitä ja teksti Helsingin kaupungin palkkasotkusta

Helsingin palkkasotku kärjistyy – kaupungin korvattava vahingot

Kirjoittajalta MAL | 17.4.2023

Helsingin kaupunki maksaa palkkoja edelleen räikeästi väärin. – Tilanne ei ole korjaantunut. Väärin maksettu palkka vaikuttaa myös sosiaalietuuksiin. Kaupungin on korvattava aiheuttamansa vahingot, vaatii Akavan Erityisalat.

Lue lisää
Vuosikokous 2023 -teksti ja hannunvaakunoita ja puheenjohtajan nuija

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous 19.4.2023

Kirjoittajalta MAL | 11.4.2023

Museoalan ammattiliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään hybridikokouksena keskiviikkona 19. huhtikuuta klo 16.00 alkaen. Jäsen, ilmoittauduthan kokoukseen 13.4. mennessä. Lämpimästi tervetuloa!

Lue lisää
Kuvassa tietokoneen näyttö, jossa kokouskuva

Suojattu: MALn vuosikokous – hallitushakijat esittelyssä!

Kirjoittajalta MAL | 6.4.2023

Otetta ei näytetä, koska artikkeli on suojattu.

Lue lisää
Teksti ja hannunvaakunoita: Lausuntomme: Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2023-2028

Lausuntomme: Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2023-2028

Kirjoittajalta MAL | 3.4.2023

Osallistuminen aineettoman kulttuuriperinnön keräämiseen ja tallentamiseen mahdollistuu, kun eri yhteisöillä on tietoa, ja siten myös keinoja, tuoda elävää perintöä näkyväksi sekä tallentaa sitä. Viestinnän rooli onkin aineettoman kulttuuriperinnön keräämisessä erityisen tärkeä.

Lue lisää
Käsi, joka allekirjoittaa sopimusta

Yksityisille museoille saatiin uusi työehtosopimus

Kirjoittajalta MAL | 23.3.2023

– Aivan uutta on työehtosopimuskaudelle asetettava kehittämistyöryhmä, joka tulee selvittämään mahdollisuuksia lisätä museoalan houkuttelevuutta työmarkkinoilla. Työvoiman saatavuus ja pysyvyys on alalla yhä suurempi haaste.

Lue lisää
alanarvostus ammattilainen fm koulutettu koulutus koulutuspolitiikka kulttuuriperintö maisteri mal moniosaaja museoala palkallinen palkka työtehtävä